Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 05 mars 2021

Danshistoria i fokus

2014-03-08

Dansens Hus i Stockholm startar redan måndagen den 10 mars sin historiska satsning Performing the Archives med ett samtal om koreografen Kurt Jooss, vars världsberömda koreografi Gröna bordet i expressiva scener skildrade tillkortakommande under försöken att mäkla fred under mellankrigstiden på 30-talet.
Gröna bordet gavs för första gången av Folkwang Tanzbuhne på Théâtre des Champs-Élysées, Paris, 3 July 1932, som en del av ”Concours international de chorégraphie en souvenir de Jean Borlin” (Internationella koreografitävlingen till Jean Börlins minne). Det var ingen mindre än Dansmuseets store mecenat Rolf de Mare och hans Archives Internationales de la Danse som hade organiserat tävlingen.
Samtalet om Kurt Jooss sker under ledning av koreografen och historikern Kate Elswit från University of Bristol samt koreografen Olga Soto som senare i veckan visar sin videodokumentär kring tillkomsten av Kurt Jooss Gröna Bordet och den svenska koreografen Rani Nair som har fått ett verk av Kurt Jooss i arv via dansaren Lilavati Devi.
Snare i veckan visas den 12-15 mars det tyska performancekollektivet Ligna – The New Man ett historiskt inspirerat performance, som även bjuder in publiken att testa ”utopiska rörelser”; inspirerade av fyra historiska röster som alla sökt nya vägar för danskonsten se vidare ligna.blogspot.se/2009/06/ligna-new-man.html
Rani Nair visar sin vidareutveckling av det solo hon ärvde Future Memory 14-15 mars och Olga de Soto visar sin videodokumentär kallad An Introdcution 12-13 mars.
Denna danshistoriska satsning kring antifascistisk kamp via danskonst tycks mer aktuell än någonsin med tanke på det spända östvästliga världsläget.
Läs mer om Performing the Archives på dansenshus.se/event/samtal/

Fler Nyheter

Annonser