Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Dansmani

2014-02-11

Fakta:

Namn: Dancing Plague & In the Inside there is Sleeping
Koreografi: Lea Martini
Plats: Weld, Stockholm
» http://www.weld.se

Lea Martini är en tysk dansare och koreograf. Under ett residens på Weld har hon genomfört projektet Dancing Plague. Projektet tar avstamp i en workshop på temat danspest/dansmani. Senare på kvällen är det filmkväll och föreläsning curerad av Roberto N. Peyre. En vecka senare framför Martini ett danssolo, följt av en ljudkonsert av Tian Rotteveel och kvällen avslutas med öppet dansgolv.
Dancing Plague utgår från ett fenomen under medeltiden då folk bröt ut i rörelseexcesser. Dessa utbrott kunde samla tusentals personer som tillsammans dansade okontrollerat med skrik och hallucinationer.
I workshopen får deltagarna ta del av Martinis metod att hitta ett sinnestillstånd där kroppens uttryck är frigjort från intellektuell kontroll och istället formar en kontroll som är baserad i kroppen. Workshopen ger en insikt i en metod som är fokuserad på och konsekvent utformad för att närma sig fysisk rörelse ledd av andningen som verktyg.
Danssolot har titeln In the Inside there is Sleeping. Verket börjar vackert med att Martinis andning blir hörbar. Andningen tar in ljudet och så småningom röstens klang och en lång stund består verket av andning och de ljud som uppstår. När kroppen slår emot väggen pressas andningen och därmed dess ljud ut. Genom verket sker förändringarna gradvis, styrda av andningen som fokuserande centrum, och det är utmanande och fängslande att titta på. Martini går tvärs genom rummet och placerar kroppen med huvudet i ett hörn med fötterna stickande rakt ut mot publiken. Hon är helt stilla och endast en liten darrning i foten som hänger i luften förmedlar kroppens spänning och energi. När Martini därefter reser sig upp upplever jag verket som uppdelat i två sekvenser och i del två utför Martini en andningsbaserad meditationsövning framför publiken. Jag börjar fundera på om upplevelsen är större för utövaren än för betraktaren. Med utgångspunkt i workshopens introduktion till metodiken tror jag till viss del att det är så, och det är fint att kvällen avslutas med ett öppet dansgolv.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser