Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Vintercirkus och Våroffer

2013-12-19

Årets sista nummer av Danstidningen, 6/2013 uppmärksammar cirkusfestivalen Circa i Auch i franska Gascogne där branschen träffas årligen för att utbyta idéer inför de produktioner som framför allt blommar upp kring årsskiftet runtom i alla Europas städer. I Stockholm visar Cirkus Cirkör sin Knitting Peace på Dansens Hus, i Helsingfors är det exempelvis Talvisirkus Kosmos på Kabelfabriken. I februari äger den nordiska cirkusmässan Subcase Circus Fair rum i stockholmsförorten Alby.
Många sidor i Danstidningen 6/2013 ägnas åt en 100 år gammal skandal, nämligen att Våroffer uruppfördes av Ryska Baletten den 29 maj 1913 på Théâtre des Champs-Élysées. Skandalen var ett faktum och har betraktas som 1900-talets största konsthistoriska omvälvning. Den mondäna publiken på närapå två tusen personer kom till den då mycket moderna teatern, och aftonen hade inletts mer stillsamt med baletten Sylfiderna, av Michail Fokin till musik av Chopin.
Skrällen kom när den pärlbestödda och strutsfjäderprydda publiken slog sig ner inför andra akten. Musiken som bar vittnesbörd om all den oro som låg i luften med annalkande världskrig och revolution utlöste en upprördhet som till slut gjorde att dansarna knappt kunde höra orkestern. Koreografen Vaslav Nijinskij stod i sidoscenen och skrek ut taktarterna till dansarna. Trots larmet fortsatte dirigenten Pierre Monteux att hålla igång orkestern och genomförde hela stycket ända till slutet.
Hundraårsjubileet har firats grundligt med nya tolkningar av Våroffer och konferenser. Vad är det i vår tid som kan tänkas ha samma kraft att uppröra och engagera? För hundra år sedan var publiken en annan och kom från ett mer avgränsat skikt i samhället än idag. Vad är vår tids motsvarighet till den mondäna publiken?
Också idag anser sig avantgardet illa förstått och marginaliserat. En ny och mer teoretisk tidskrift för dans har just börjat utkomma:
Koreografisk Journal utgiven av Koreografiska Konstitutet. Danstidningen välkomnar en kollega och hoppas på utbyte. Journalens första nummer efterlyser en annan och ny kritik –
kanske 2014 kan lyfta den och andra dansfrågor in i ljuset.
I Danstidningen 6/2013 berättar vi också om hur den norska gruppen Frikar har turnerat runtom i Norge för att bygga broar mot segregering med sin föreställning Bivrfrost, inspirerad av den gamla nordiska gudasagan Eddan.

Gott Nytt ÅR!

Fler Nyheter

Annonser