Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Trist konfetti

2013-11-23

Fakta:

Namn: Artificial Nature Project
Koreografi: Mette Ingvartsen
Musik: Peter Lenaerts
Plats: Dansehallerne, Store Carl, Köpenhamn
» http://www.dansehallerne.dk/

Koreografen Mette Ingvartsen har med sitt verk The Artificial Nature Project (2012) inte skapat någon en dansföreställning, utan en performance eller en konstinstallation. En föreställning där objekten rör sig, och aktörerna är reducerade till scentekniker. Man har så att säga vänt upp och ner på saker och ting.
Vi ser surrande eldflugor, susande vindar, snurrande tyfoner, böljande hav, bullrande vulkaner, glödande lava och blåssande eld. Fint och effektfullt skapat av kilovis av konfetti, speglar og foliobitar, som aktörerna sätter i rörelse i en gedigen ljusdesign. Det är vackert att se på, och det är en god scenografisk idé, som kan användas till att skapa livliga snöflingor i under den kommande julmånadens Nötknäppar-uppsättningar. Ett snyggt och bra påfund, men sen är det inte mycket mer med detta….
Man kan läsa i programmet att idén med The Artificial Nature Project, är att visa på den konstgjorda naturen, och föreställningen ställer frågor som: Vad betyder det att göra en koreografi för material, där den mänskliga rörelsen inte står i centrum? Hur kan man sätta fokus på kraftfulla objekt, fenomen och förhållanden, så att det blir till något som människor tar intryck av? Hur ser förhållandet ut mellan det av människan skapta och naturkrafterna?
Undertecknad vet inte detta och är också fullständigt likgiltig för det hela eftersom föreställningen själv inte bjuder på några som helst svar på frågorna, och sålunda verkar ju det hela meningslöst. The Artificial Nature Project är därmed reducerat till damm och buller och helt förspillda krafter. Det är ett väldigt överflödigt verk – enormt trist att se. Köp hellre själva en konfettikanon och löp amok i ett festligt glitter där hemma. Eller kanske hoppa runt i IKEAS bollhav. Det kan vara mer givande och skoj än att vara med om det väldigt långrandiga, The Artificial Nature Project. Publiken satt helt enkelt och sov under föreställningens första del, där det inte förekom några ljud, och lämnade teatern under andra delen när det var ett så högt larm från aktörernas lövblåsare att publiken i likhet med aktörerna borde ha försetts med hörselskydd.

Torben Kastrup

Fler Recensioner

Annonser