Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 26 november 2020

Svenska balettens avantgarde återuppstår med Ballet de Lorraine

2013-11-08

En av Svenska balettens mest provokativa verk Relâche (Inställd föreställning) från 1921 får nypremiär i rekonstruerad form av Petter Jacobsson och Thomas Caley med Ballet de Lorraines dansare den 15 mars på Operan i Nancy.
Den ursprungliga versionen i koreografi av Svenska balettens Jean Börlin beskrivs på Dansmuseets hemsida som ”Absurd happening och experimentell balett med hallucinatoriska och bländande effekter. Film förenades med koreograferat skådespel med snabba entréer och sortier och drömlika inslag.” Se vidare www.dansmuseet.se/sv/samlingarna/svenska-baletten/balett/relache/
Såväl filmen av den då mycket unge regissören René Clair som visas i mellanakten, som scenografin av Francis Picabia kommer att visas i den rekonstruerade versionen med Ballet de Lorraines dansare. René Clairs film Entr’acte (Mellanakt) räknas som en av surrealismens nyckelverk och är ett ständigt återkommande inslag på konstutställningar och filmfestivaler. I och med Ballet de Lorraines rekonstruktion kommer denna epokgörande film för första gången sedan Svenska balettens dagar att visas i sitt rätta sammanhang.
I presentationen på Ballet de Lorraines hemsida av Svenska Balettens konstnärlige ledare och mecenat Rolf de Maré, kallas han för den skandinaviske Sergeij Djagilev. I just denna balett engagerade han konstnären Francis Picabia, en av dadaiströrelsens ledande konstnärer tillsammans med Marcel Duchamp. Musiken till Relâche är av Erik Satie, och den kommer att framföras av Nancys symfoniorkester under ledning av Aurélien Azan Zielinski
Se vidare www.ballet-de-lorraine.eu/saison-2013-14/relâche.html

Fler Nyheter

Annonser