Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 04 december 2020

Nyanser av rött

2013-10-23

Fakta:

Namn: Rød, och 32 variationer
Koreografi: Örjan Andersson
Musik: Dmitrij Sjostakovitj 8. Stråkkvartett (Rød) och Ludwig von Beethoven 32 variationer i C mol (32 variationer)
Ensemble: Dansk Danseteater
Plats: Dansehallerne, Store Carl
» http://www.dansehallerne.dk/

Den röda färgen ger upphov till många slags associationer, från kärlek till kommunism. I Örjan Anderssons verk Rød (2001) refererar den röda färgen särskilt till revolution, blod och passion. Associationer som underbyggs av Sjostakovitjs sorgliga och dramatiska åttonde stråk-kvartett i c-moll, som är inspirerad av det av kriget ödelagda Dresden. Undan för undan befolkar dansarna scenen, som har en blodröd fond, kan det vara karaktärernas förflutna som är blodbeslulat? Likt insekter kretsar dansarna runt i det svaga ljuset på scenen. De är iförda kostymer i olika röda nyanser och på ett kalejdoskopiskt sätt skapar de formationer som är skapade utifrån kostymernas färgnyanser. Det är mästerligt uttänkt. Men Rød är inte bara färgmässigt och formmässigt tilltalande att se. Verket innehåller också massor med action av nästan filmiska dimensioner. Här finns krigiska och hämndlystna poser som plötsligt exploderar i kraftfulla sparkande danssteg, som om dansarna med rejält eftertryck ville sparka iväg något åt helvete. Det är skräckscenen med nästintill Hitchcockska dimensioner – som blev ännu mer övertygande genom Sjostakovitjs skärande toner. Men fienden och motståndarna verkar vara frånvarande. Det är som om som om det bara är minnena om den som plågar karaktärerna med en diffus smärta i kroppen. En ödesdiger situation som kanske kan brytas genom att söka sig in mot ljuset.
Rød spelades på GöteborgsOperan 2008 och på Malmöoperan 2002, men verket är ursprungligen skapat för Nederlands Dans Theater 2001 och man förstår verkets popularitet. Det är en komplex koreografi med en sådan rikedom av detaljer att man genast får lust att se det igen. Det är verkligen ovanligt med ett så enormt väl genomtänkt dansverk, med både strukturell skärpa och precision samt estetiserande skönhet en masse.
Programmets andra verk, 32 Variations, har Örjan Andersson skapat i samarbete med danserne i Dansk Danseteater. Verket är utvecklat ur Ludwig von Beethovens 32 variationer i C moll, eminent framfört på scenen av pianisten Tanja Zapolski. Dansen är fokuserad kring de sex olika danspositionerna, som presenteras stillastående, liggande och i tempo tillsammans med andra rörelser. Positionerna handlar inte bara om fötternas ställning, utan om hela attityder. Dansarna poserar som i ett mellanting mellan fotomodeller och 1700-tals hovdansare. Moderna och historiska på en och samma gång. Teatralskt och högtidligt. 32 Variations är ett fint litet verk, men det är det genialt sammansatta Rød, som stannar i minnet efter föreställningen.

Torben Kastrup

Fler Recensioner

Annonser