Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Världsbilder

2013-10-12

Fakta:

Namn: For Your Eyes Only
Koreografi: Sybrig Dokter, Andreas Müller och Peter Stamer
Ensemble: Sybrig Dokter, Andreas Müller och Peter Stamer
Plats: Weld, Stockholm
» http://www.weld.se

I Welds scenrum möts vi av en stram och vacker scenografi, ett tomt rum belyst av glödlampor som hänger från taket i långa svarta sladdar som slutar strax ovanför golvet i ‘klasar’ av glödlampor. Rummet är fyllt av rök och utformningen av Welds scenrum medför att man får stiga nerför en trappa och gå in i röken.
De tre aktörerna Sybrig Dokter, Andreas Müller och Peter Stamer rör sig in i rummet samtidigt med publiken. Utan stolar för publiken antyds en idé om att radera den fjärde väggen och låta publik och skådespelare befinna sig i samma rum. När föreställningen börjar uppstår av praktiska skäl ändå snabbt en rumslig åtskillnad mellan betraktare och aktör. Verket For Your Eyes Only framförs i en stil som påminner om improvisationsteaterns. Skådespelarna har ögonen slutna under föreställningen och de rör sig i individuella tolkningar som skall animera och illustrera historierna de gemensamt berättar. Varje historia börjar med att finna en plats från en galaktisk position ned via världsdel, land, stad till ett exakt rum. Historierna väcker filmreferenser till liv, jag tänker på Fight Club, Bruce Willis i nåt rymddrama och även på David Bowies sång Space Oddity. Även titeln är lånad från en Bond-film. Efter ett par historier är det tydligt att de följer samma mönster, de slutar med bråd död. Den insikten medför att intresset för att följa historiernas utveckling sjunker avsevärt. Ensemblens uttalade avsikt med föreställningen är att visa världen som den är. Detta uttalande har jag svårt att ställa i relation till den föreställning jag får se. Under föreställningens gång skingras röken och det visar sig också att lamporna hänger precis så högt att det går att krypa eller rulla under dem. Jag påminner mig att det finns oändligt många sätt att se världen på och alla kan man inte förstå.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser