Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 19 januari 2021

Storslagen Sacre

2013-09-19

Fakta:

Namn: Sacre
Koreografi: Sasha Waltz
Musik: Igor Stravinskij
Ensemble: Sasha Waltz & friends
Plats: La Monnaie, Bryssel
» http://www.lamonnaie.be

Sasha Waltz Sacre som nyligen haft premiär i Bryssel är ett mästerverk som lyckas med konststycket att frigöra det barbariska, vilda och sköna i Stravinskijs provokativa musik samtidigt som den genom den karaktäristiska gruppdynamiken i samklang med den våldsamma rytmen frigör den enskilde individen. Alla är vi lika och vem som helst kan bli den utvalda. Men Waltz spelar på flera strängar genom att låta de tjugosex dansarna ifrågasätta vad det idag innebär att bli offrad.
Gruppgemenskapen blir till en ritual i sig där vår relation till naturen hamnat i en kris på liv och död. I den ursprungliga versionen som handlar om vårriter offras en flicka i en sönderslitande
självdestruktiv dans, en av föreställningens huvudmoment. Waltz låter också denna bli ett av sina huvudmoment men låter hela scenen förbli ett jättestort svart rum som för att inge oss känsla av oändlighet där rörelsen känns som en cyklisk del av naturen. En energikälla som ständigt rör sig som en vulkan som just befinner sig i eruption. Scenen är fylld av små partiklar som liknar stenar vilka dansarna hela tiden dansar igenom tills de sprider sig runt överallt i ett obrutet flöde som de häftiga ljudsekvenserna från orkesterdiket bidrar till att skapa en känsla av rituell ceremoni.
Denna uppsättning är den första hon gjort med sina egna dansare. Tidigare version som visats i Sankt Petersburg och Paris var med Mariinskijbalettens dansare. Själv säger hon i en intervju i tidskriften MMM att hon tycker sig ha lyckats bättre med sina egna dansare inte minst därför att hon haft längre tid. De ryska dansarna är fantastiskt duktiga, säger hon, men är inte vana att arbeta individuellt utan i grupp och saknar därför den individuella kreativitet som hon eftersöker.
Dansarna bär vardagliga kläder som de ständigt skiftar. Hon som blir den utvalda får i slutscenen en lila långklädnad som hon slänger av sig under en glödande ljusstråle som riktas mot henne uppifrån medan resten av dansarna försvinner in i ett töcken av svarta moln som för att åberopa tidlösa krafter som människan inte kan stå emot. Musiken är omstuvad för en modern symfoniorkester, rytmens dominans har förstärkts för att tydligare återge de oupphörliga skiftningarna som sätter pulsen i dansen. Instrumentationen känns uppfräschad som för att ytterligare betona kontraster och karaktärer.
Kort sagt en vår egen tids Sacre.

för free online streaming se www.lamonnaie.be streaming
av Sacre visas i sin helhet 27.9 – 17.10

Ann Jonsson

Fler Recensioner

Annonser