Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Från Ramallah till Bryssel

2013-09-19

Fakta:

Namn: Dabke
Koreografi: Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero
Regissör: Dramaturg Hildegard De Vuyst
Plats: KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg), Bryssel
» http://www.kvs.be

Dabke är namnet på en dans som särskilt används i festliga sammanhang i Palestina, Syrien, Jordanien och Libanon. Men med lite lek med bokstäver fick föreställningen heta Badke. För det är inte bara badke som de tio duktiga dansarna använder utan lika delar hip hop, capoeira, popping, locking, nutida och akrobatik.
Allt med en perfekt fluiditet som fick publiken att känna hur en slags medryckande energi svepte in det helsvarta tomma scenrummet.
Naser Al-Faris soundtrack drar oss in i en värld där gruppgemenskapen verkar vara en nödvändighet för att överleva. Ibland avstannar den, allt blir mörkt som om elektriciteten stängts av. Dansarna söker sig
fram i mörkret till det enda objekt som finns på scenen, en vattenapparat, som de använder som trumma i väntan på att elen skall komma tillbaks.
Hela föreställningen är fylld av allusionerna på deras osäkra vardag. Plötsligt avstannar allt och alla tittar upp mot himlen som om de väntar att något skall inträffa för att sekunderna efteråt på nytt
kasta sig in i en virvel av rörelser fyllda av uppslupen glädje. I slutscenen står alla uppradade och håller varandra i händerna längst fram på scenen, som om de förberedde en långdans eller för att skydda
sig mot någonting hotfullt. Med sina allvarliga ansiktsminer får de oss att känna medkänsla men också en önskan att visa hur de hör samman med oss i en mänsklig gemenskap.
Projektet är ett samarbete mellan teatern KVS i Bryssel och Quattan Foundation i Ramallah. För koreografin svarar Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero & Hildegard De Vuyst (C de la B). Bakom det hela ligger ett försök att lägga grunden till en dansutbildning i Palestina som startades redan 2007 på Västbanken. Det här projektet startade 2012 i Ramallah och Jerusalem.
Avsikten var att låta olika dansare, där flera är autodidakter, visa hur den specifika dansformen dabke är en unik källa till utveckling av en nutida dansform.
Dabke är en dans som utförs med korta häftiga steg, fram och tillbaks, hoppande och småskuttande tillsammans tills alla verkar ingå i en alltmer energifyld danssekvens. En slags rytmik som är avhängigt ett starkt taktslag som de klampande fötterna framkallar som med sina oupphörliga skiftningar inger en intensiv känsla av puls. Inte utan att man tänker på flamencon med sina häftiga steg och intensiva rörelsemoment och där också musiken sätter avstampen. En folkligt förankrad dans med rituella antydningar som sägs användas inte minst i samband med bröllop.

Ann Jonsson

Fler Recensioner

Annonser