Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 03 december 2020

Människan som flockdjur

2013-06-25

Fakta:

Namn: Forum Humanum
Koreografi: Kitt Johnson. Koreografassistent: Alexandre Bourdat.
Musik: Sture Ericson
Plats: Dansehallerne, Köpenhamn
» http://www.dansehallerne.dk/

Kitt Johnsons dansperformance Forum Humanum visar avslöjande och humoristiskt, hur de grundläggande drifterna styr oss människor som flockdjur.
Det var djupt fascinerande, att se Kitt Johnson ensam på scenen för tio år sedan i sitt Reumert-nominerade solo Drift blottlägga de universiella drifter som rör sig inom varje människokropp under den civiliserade ytan. Nu fortsätter hon sin undersökning av människan som driftsvarelse i ensembleverket Forum Humanum, där hon tillsammans med 52 performers på scenen både känsligt och humoristiskt visar på, hur likartade drifter styr oss människor som flockdjur fångad mellan kultur och biologi.
Vi ser hur en mängd individer blir avklädda och förvandlade till människodjur av rullande kroppar eller till en likriktad djurisk flock som kravlar iväg på alla fyra. Men vi iakttar också hur det i gruppen långsamt bildas grupper, ledare och outsiders.
Det är avslöjande och komiskt att se hur gruppens individer var och en på sin matta kämpar sig till territorier på scengolvet, som somliga bevakar och försvarar likt aggressiva vilddjur, medan andra stjäl från varandra eller längre fram attackerar varandras kroppar.
Inte bara flykt- och kampdriften är iscensatta på humoristiska sätt, utan också kontakt- och sexualdriften, når dansarna gnuggar sig mot varandra eller liknar parningslystna apor. Hur drifter styrs av doft och signaler kommer på ett härligt vis till uttryck när två män, Troels Hagen Findsen och Jan Vesala, likt spårhundar snusar sig fram till sina kvinnor.
Precis som i Drift ser vi även i Forum Humanum den hårfina balansakten mellan drifternas sublimering i sport eller manifestering i våld.
Här finns kamplust, ritualer och masshysteri kring fotbollsspelet, men även förskräckliga situationer med mobbing och gruppvåld. Och aktörerna med tröjan över huvudet sänder både tankarna till vår driftsstyrda färd i blindo och till fångar som kämpar för sina liv.
Intressant och effektfullt i Forum Humanum är aktörernas bruk av röstens djuriska urljud, som tillsammans med djupa klanger i Sture Ericsons musik ger föreställningen en flott ljuddimension. På ett mycket lyckat sätt har Kitt Johnson i sin koreografi även förstått sig på att blanda in artisterna med 39 vuxna statister i alla åldersgrupper, och Mogens Kjempff kastar ett magiskt ljus över mängder av kroppar.
Även om Forum Humanum inte helt når fram hela vägen och har den magi och intensitet, som vi har sett i Kitt Johnsons framstående solon, är det ett ycket fint, bildrikt och tankeväckande ensembleverk.

Vibeke Wern

Fler Recensioner

Annonser