Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 26 november 2020

Sveriges television rapporterar kring Kgl. Svenska Balettskolans gallringar

2013-04-23

Sveriges Television rapporterar om problemen kring Kungliga Svenska Balettskolans egenartade sätt att med hjälp av jury gallra bland sina elever, allt enligt de märkliga regler som utformats av Skolverket och särskiljer sig från hur den här typen av uttagningar annars brukar gå till.
Gallringar och uttagningar sker på balettskolor runtom i världen, men nyordningen som infördes i kölvattnet efter den senaste Dansarutbildningen har fått ledningen för balettskolor runtom i världen att häpna. Kungliga Svenska Balettskolan har själv inte sista ordet angående vilka barn som ska fortsätta utbildningen, de pedagoger och den skolledning som har daglig kontakt med eleverna anses inte lämpliga, Uttagningen sker istället via ett expertråd under ledning av en domare som annars är verksam vid Högsta domstolen. Danstidningen skrev om den här märkliga problematiken för två år sedan i Danstidningen 2011/3 samt 2011/4 och just nu gör Sveriges Television en undersökning av det hela.

Se vidare http://www.svt.se/nyheter/sverige/det-ar-orimligt
Se även http://www.svt.se/nyheter/sverige/bjorklund-battre-att-de-gar-en-annan-utbildning

Fler Nyheter

Annonser