Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 19 januari 2021

Ett rum för rörelser

2013-04-19

Fakta:

Namn: …AND…
Koreografi: Björn Säfsten och Philippe Blanchard
Ensemble: Skånes Dansteater
Plats: Skånes Dansteater, Båghallarna
» http://www.skanesdansteater.se/

De två verken som ingår i föreställningen …AND… är ett helhetskoncept av Björn Säfsten och Philippe Blanchard som båda känns starkt besläktade. En slags research kring den ofta omdebatterade frågan: hur skapar rörelse även rörelse i åskådaren. Hur påverkas vi fysiskt av att sitta timma efter timma och betrakta en mängd rörelser, somliga mera absurda än andra. Hur smittsamt är detta och hur lätt är det inte att plötsligt känna sig i samklang med dansarna. Inte minst i Säfstens verk fick jag direkt lust att följa med de dansare som dök upp mitt ibland oss för att sekunderna efter befinna sig på själva scenen, ett tomt mörkt rum som ingav känslan av att allt skedde utanför i gaturummets dystra betongvärld.
Dansarna möts, omfamnar och hejar på varandra intill absurdum. Alla småskrattar vi åt oss själva och vår stereotypa omvärld. De sju dansarna kommer in och ut möts i gester, grimaser, leenden, någon vrålar som en galning. Enskilda gester blir till tecken som formar de olika scenerierna. Det är humoristiskt, erotiskt och fräckt på samma gång. I slutändan fryses gesterna ned och allt förvandlas till en hypnotiserande massa av kroppar som avtecknar sig som tecken mot den mörka fondväggen som då och då öppnas för att avslöja baksidan – teaterns verkstäder – varifrån man försökt släpa in en soffa utan att lyckas.
I kvällens nästa del av Philippe Blanchard går allt mera skämtsamt till. Man pussas intill leda på franskt maner och allt tar mera tonen av ett party som ständigt pågår. Man försöker med alla trick att göra det hela mera festligt genom att dekorera med girlander och ballonger men misslyckas hela tiden, man skiftar parodiskt kläder för att få det att fortsätta pågå, tappar bort tiden som om den löpt ut i den skrålande etern vackert indränkt av en tjusig ljuddesign.
Allt gick tyvärr lite i överkant inte minst det slutliga kindpussandet som drog lite väl mycket ut på tiden. För att visa hur kroppen reagerar när vi utför gester som aldrig upphör. Allt lämnar tolkningarna öppna och det är väl just det som man eftersöker. Liksom dansarna genomgår vi en process lika emotionell som psykologisk eller fysisk. Man gräver och ställer frågor hela tiden eftersom man gör rörelsen till en plats för reflektion. Hela konceptet känns aktuellt och kan öppna för nya frågeställningar.

Föreställningen spelas till och med 4/5.

Ann Jonsson

Fler Recensioner

Annonser