Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 18 januari 2021

Danstidningen 2 2013 handlar bland annat om dans och filosofi!

2013-04-05

Historisk smältdegel
Dans och filosofi är inte särskilt väl undersökt. I detta nummer av Danstidningen vill vi visa hur dansutvecklingen har gått parallellt med en estetik som påverkar synen på människan psykologiskt och fysiologiskt.
Det är anmärkningsvärt hur de tidiga filosofernas idéer har haft en så stark inverkan på dansens utveckling genom seklerna.
Exempelvis är den berömda klassiska motsättningen mellan dionysiskt och apolloniskt något som i hög grad påverkar filosofer som Nietzsche och den estetik han utvecklade som i sin tur har givit eko hos en lång rad filosofer och konstnärer.
Det är synsätt gällande kroppen som går igen hos dansteoretiker och praktiker som Delsarte, Laban, Nijinskij, Duncan och senare en hel generation av amerikanska och europeiska danskonstnärer som ville ha friare utvecklingsmöjligheter.
Det ökande intresset för att ställa kroppen i fokus bland en ny generation postmoderna filo-sofer kan även kopplas till dagens danskonst som ägnar mycket kraft åt förnyande strateger.
Genom alla tider har danskonstnärer experimenterat genom att låta sig inspireras av sin egen tids idéer för att upptäcka nya doldahemligheter som kroppen bär på och som de praktiskt kan använda.
Idag växer det nya också fram runtom på klubbar och gallerier där konstnärerna letar sig fram med hjälp av olika träningssätt, taktiker och tävlingar.
Ann Jonsson

Fler Nyheter

Annonser