Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Betraktarens och arkitekturens performance

2013-03-28

Fakta:

Namn: Round circles, props and edges
Koreografi: Lilah Fowler
Plats: Siobhan Davies Studios, London
» http://www.siobhandavies.com/

Lilah Fowler är en konstnär vars arbete utforskar relationerna mellan bildkonst, rörelse och rum. Hon har ett särskilt intresse för rörelser i rummet, hur människor rör sig runt objekt och arkitektur. För utställningen på Siobhan Davies Studios har hon skapat situationer med utplacerade verk där besökaren erbjuds att utforska rummet och objekten och i det skapa en personlig sekvens av rörelser och hitta en spontan koreografi.
Titelns ordval med ‘runda cirklar’ pekar mot ett intresse för upprepningens betydelse och för utställningen har hon har skapat en serie metallringar som påminner om rockringar i mässing, aluminium och stål. De är statiska skulpturer uppställda i studions trapphus som fungerar som utställningslokal, men samtidigt bjuder de möjligheten att bli till rekvisita för besökaren att lyfta upp, flytta runt, tolka och omtolka. De olika metallernas densitet ger objekten olika vikt och klang, aluminium väger lite och mässing är tyngre. Stålcirkeln har avslutats i två lösa ändar och fjädrar upp i en öppen cirkel när man lyfter den och sluter sig åter när den sätts ned. Ringarnas diameter påminner om rockringar för barn och det känns inte helt bekvämt att trä en av dem över huvudet och göra ett försök att ‘rocka’. Cirkeln är en vacker form och objekten har en fin materialitet när de vänds och deras yta skiftar i ljuset. På studions andra våningen står en barr utplacerad, en omtolkning av rekvisitan ur Merce Cunninghams dansverk Walking Around Time där scenografin var skapad av konstnärerna Jasper Johns och Marcel Duchamp. Den är lite vinglig och lämpar sig inte för strechövningar eller egentligen någon typ av praktisk interaktion, men just därför är den så väldigt lockande.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser