Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 28 september 2020

Media Dances med Merce Cunningham och Charles Atlas

2013-03-26

Fakta:

Namn: MC9, Media Dances
Koreografi: Charles Atlas och Merce Cunningham ; Cecilia Bengolea och François Chaignaud samt Johanna Constantine och ljudkonstnären Helm
Plats: The Tanks at Tate Modern, London
» http://www.tate.org.uk

MC9 är en installation med åtta stora videoprojektioner och fem monitorer som visar dansverk av Merce Cunningham. Verken är ett samarbete mellan Charles Atlas och Merce Cunningham i vilka de undersöker gränslandet mellan dans och media. De fann ett nytt sätt att arbeta där videokameran blev en aktiv, rörlig del i dansverket och deras samarbete pågick från 1971 till 2010. På Tate Modern visas en ny version av MC9 där Charles Atlas återbesöker och omprövar materialet. I the Tanks scenrum omvälvs man av dansverken, där vissa verk ser ut som repetitioner, annat som färdiga föreställningar och en del som övningar och experiment. Det är särskilt en sekvens med en åldrig Merce Cunningham sittade på en stol, mycket rak i ryggen där ansiktet får stå som representant för rörelseimprovisation och långsamt förvrids i en min, lik en dödsmask, som förmedlar ett fokuserat experimenterande.
Media Dances visar en videoredigering som är överraskande och scenförskjutningar som är smått fantastiska. Via redigeringen tas vi ut ur det förväntade och den givna utvecklingen då sceneriet i ett danssteg förflyttas från en inomhusscen till ett utomhuslandskap, där dansarens flöde inte avbrutits trots att omgivningarna totalt förändrats. I ett annat exempel ser vi en dansares ansikte i närbild, så zoomar kameran ut och avslöjar att närbilden spelas på en monitor, filmad med en annan kamera, och vi ser dansaren ur ‘vår kameras’ vinkel bakom den uppställda monitorn.
Ljudet från de olika föreställningarna överlappar varandra och blandas samman men bryts med jämna mellanrum upp av en nedräkning från åtta.
I samband med installationen av MC9 sätter Charles Atlas även upp två nya verk i samarbete med den Parisbaserade duon Cecilia Bengolea och François Chaignaud samt med den New Yorkbaserade performancekonstnären Johanna Constantine och ljudkonstnären Helm. De två föreställningarna använder samma metod som Media Dances och följs av tre kameror. Jag besökte den öppna repetitionen av Charles Atlas and Cecilia Bengolea and François Chaignaud och det var intressant att se samarbetet i utvecklandet av föreställningen och de utförde bland annat en enastående tåspetsdans på krumma ben.

Malin Ståhl

Fler Recensioner

Annonser