Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 19 januari 2021

Nordisk satelit för barn och unga

2013-03-19

Fakta:

Namn: Satelit Dansfestival för barn & unga
Plats: Frölunda kulturhus, Göteborgsoperan, Stora Teatern, Atalante,i Göteborg
» http://www.satellitfestival.com/festivalprogram.html

Efter att länge ha legat i bakvattnet av den framgångsrika svenska barnteatern är danskonsten för ung publik på väg att inta en rättmätig plats. I Satellitfestivalen, i Göteborg, ger sju nordiska föreställningar utmärkta prov på den konstnärliga nivån. Trots att de kommer från olika håll är det slående hur de alla arbetar med konkreta fysiska uttryck, välbekanta för de tilltänkta åldrarna, men serverade i olika, förhöjda former.
Finska Mä ja Niko är ensam om att berätta en löpande historia, vanligare är stämningar och associationer byggda med scener av växlande dynamik och tempo. Danska Jeg ved – hvor din hus den bor! är ett bygge med flyttkartonger och livshistorier som vuxna integrationspolitiker borde ta del av. Likaledes danska Blått ger de allra yngsta en sinnlig upptäcktsfärd i vattnets färg, medan Norges I wish her well för 10-åringar höjer tempot på livets gång. Från Sverige leker Tänja tid och kröka rum med relativiteten och Hej vad heter du med namn, medan Böjligheter möjligheter balanserar på kul. Med Satellit växer nätverket för ungas dans – som tyvärr sällan når sin publik utanför skolor och förskolor om inte de vuxna är på alerten.

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 18 mars 2013

Lis Hellström Sveningson

Fler Recensioner

Annonser