Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Ett ljudande rörligt konstverk

2013-03-11

Fakta:

Namn: Enligthenment
Koreografi: Frauke (Carolina Lundblad)
Musik: The Knife samt Klavikord: Joel Speerstra
Ensemble: Frauke, Scenografi och bildprojektion: Peter Eccher Scenografi och kostym: Anna Sissela Gustavsson Ljus: Peter Götzlinger
Plats: Atalante, Göteborg

Dans-konst. Just så, två delar men tydligt sammanbundna och med betoning på båda leden. Det är bästa sättet att beskriva Enlightenment på Atalante. Föreställningen är det första resultatet i uppgraderingen av dansplattformen Under my feet, som i nästan ett decennium lyft fram pågående västsvensk dans. Tillägget 2.0 betecknar en ny version, men den går helt i linje med övrigt gränssuddande på Atalante.
Butodansaren Frauke (Carolina Lundblad) och bildkonstnären Peter Eccher inbjöds att arbeta en månad tillsammans, på lika villkor. Fraukes butoh har alltid ett starkt visuellt anslag, dansen är en komponent i en eller flera helhetsbild/er. Här ger Peter Eccher medflyt och motstånd. Med sitt intresse för händelser och platser passar han utmärk som medspelare till koreografin. Dessutom bidrar Anna Sissela Gustavsson, Peter Götzlinger, S Camilla E Boström och Gerd Karlsson med scenografiska element, kostym och ljus. The Knifes electrobrus och Joel Speerstra på klavikord med spröda Bachkompositioner, fullbordar den kontrastrika helheten.
Buton lever i bilderna och bilderna i butohn. Ett stort hängande textilstycke utgör projektionsyta för rörliga sekvenser och tre ljusomstrålade små koner på golvet har aktiva roller i koreografins koncentrerade utvecklingssekvenser.
Först stolpar Frauke in som en rymdinsekt, med skovelextremiteter och sköldar. Hennes buto är alltid begränsad i omfång, men utmejslad i detalj. Här känns kostymen dessvärre hämmande. Mer till sin rätt kommer det fysiska uttrycket i de följande scenerna. Nätet som kroppens rörelse brer ut över golvet har en sugande effekt, medan den plymprydda barockdamen är mer konventionell. Mest fäster slutbilden där dansarkroppen uppslukas i ett material som känns igen från projektionerna.
Så blir Enlightenment ett konstkoncentrat, allt sker långsamt i en stämning som är helt igenom andaktsfull.

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 8 mars 2013

Lis Hellström Sveningson

Fler Recensioner

Annonser