Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 30 november 2020

Korea på väg genom Europa

2013-03-06

Fakta:

Plats: Dansehallerne, Carlsberg, Köpenhamn
» http://www.dansehallerne.dk

Det var dansehallerne i Köpenhamn som kom att bli den första anhalten på minifestivalen Kore-A-Moves, som presenterer fem koreanska dansverk i sju europeiska städer med avslut i Ipswitch den 8 och 9 mrs. På den inledande kvällen i Köpenhamn var det klassikerna Svansjön och Sacre du Printemps man kunde uppleva i nye intressanta koreanska tolkningar.
Ahn Soo.Young Dance Project med den unga koreografen Ahn Soo Young i spetsen, startade med Swan Lake” från 2011 koreograferad til utdrag ur Tjajkovskijs musik blandat med och dekonstruerad av elektroniska ljud. För som Ahn Soo Young berättade under en Artist Talk efter föreställningen handlar hans Swan Lake om den miljöförstöring som i varje dag pågår i vår natur.
Det koreografiska språket är en fin blandning av modern dans och hip hop, men har också referenser till klassik balett och balettvärldens karakteristiska svanrörelser. Det råder såväl seriositet, sensualitet som humor i dansen för fyra män och en kvinna, som med fint flow hänger sig dansen med lätthet och ekvilibrism.
De tre kvinnliga och de två manliga dansarna i Sungsoo Ahns Pick-up Group har kroppsligt en mer balettartad prägel når de vilt virtuost dansar ut i Sungsoo Ahns ”Rose” från 2009, som är en modern tolkning av Sacre du Printemps, koreograferead till Stravinskijs musik.
Dansarna snurrar och rör sig kring varandra i cirkeldanser med scenljuset som vårsol med graciösa armrörelser som stundtals refererar till originalverket. Men här finns även breakmoves och headspins i detta koreografiska kraftprov, där det är männen som till slut förlorar medan kvinnan blir ensam upprätt på scenen.
Det var också intressant att se programmet med de tre verken av unga koreanska koreografer. I Jinho Lims trio I Go (2011) med kompaniet Goblin Party råder ett fint samspel mellan kroppar och papper och fascinerade åser vi utvecklingen från ung till gammal och hur förutsättningarna för ett nytt liv kan uppstå.
Väldigt vacker och rörande var Suksoon Jungs duo For Whom 2.0 (2011) med kompaniet Project S., som handlar om parförhållandets möten och tillkortakommanden. Suksoon Jung är själv med på scenen tillsammans med Hyejung Sohn i duon, som vibrerar av skönhet, ömhet och smärta till Bachs Air on the G string och hymnen ”O Sanctissima” sjungen av den engelska gosskören Libera.
Kompagniet EDX2 avslutade kvällen med den superenergiska What we’ve lost koreograferad av Insoo Lee till en blanding av renässance- och barokmusik plus moderne pulserande toner av Peter Fox. Här finns gott om mimik och gestik hos de fem dansarna, som dansar en blandning av modern dans och hip hop, och vissa dynamiska sekvenser påminner om israelska Batsheva Dance Company.
Alt som alt har Kore-A-Moves, som även bjöd på ett föredrag om koreansk dans, varit ett fint och intressant möte med en dynamisk och mångsidig danskultur i snabb utveckling.

Vibeke Wern

Fler Recensioner

Annonser