Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 18 januari 2021

Allt ljus på koreografen

2012-12-17

Dansens värld tycks ha ett alldeles eget förhållande till sina konstutövare. En gång i tiden, för inte alls länge sedan, sågs dansarna som närmast överjordiska varelser, ja, som stjärnor.
Trots att dansarna ofta är mer medskapande än förr, särskilt i den samtida dansen, får de sällan dela på äran. Idag är det istället ofta hela kompanier som bedöms och lyfts fram. Men än mer är det koreograferna.
I årets sista nummer av Danstidningen
har vi tittat närmare på stjärnfenomen, hierarkier och olika aktörers inställning till dem som arbetar med rörelsekonst.
Vi lyfter också fram några av de nya stjärnor som just nu uppmärksammas stort bland koreografer och performers.

Nancy Westman

Fler Nyheter

Annonser