Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 19 januari 2021

Spännande musikalisk installation

2012-10-12

Fakta:

Namn: Whiplash
Musik: musikaliskt koncept: Eric Sleichim
Ensemble: Bl!ndman
Plats: Kaaitheater,Bryssel
» http://www.kaaitheater.be

Den konceptuella musikens frammarsch de senaste åren är imponerande.
Ett kaleidoskopiskt sökande efter nya former och nya rumsupplevelser där
musiken känns som i ständig förvandling. Som om tiden runt omkring oss alltmer
verkar befinna sig i upplösning.
I Eric Sleichims senaste uppsättning Whiplash blir publiken en
del av det musikaliska skeendet inte minst genom att
instrumentalisterna som är klädda i svart görs osynliga tack vare att
ljuset i stället projiceras på instrumenten. En blandning av
elektroniska och mera traditionella som saxofon och olika slagverk.
Musikerna förvandlas på detta sätt till en slags performer genom att de
förflyttar sig mellan de olika instrumentborden som står högt uppe på
en plattform i scenfonden för att stunden efter dyka upp med sina
bländande instrument i olika hörn av det kolsvarta scenrummet. På detta
sätt uppkommer en ständig förvandling av det musikaliska rummet.
Plötsligt sänks en självlysande ridå ned framför scenen som försänker
publikrummet i ett drömlikt skimmer. Strax efteråt dyker en av
musikerna fram ur mörkret för att ställa sig framför den upplysta
ridån som plötsligt skiftar färg i all sköns vackra färger. En
slags narrativ musikalisk installation där han med text drar sig till
minnes olika låtar som stannat kvar i minnet. Från West Side Story till
Bill Murrys Groundhog Day. Det är knappt hörbara ord som blir en del av
musiken. Allt förbiglidande som om våra öron inte kan uppfatta alla
detaljer för att i slutändan ebba ut, liksom minnet. Kan vi förlita oss
till våra minnesbilder eller leder de oss bara in i nya irrgångar? Vad
händer egentligen bakom kulisserna? Allt är kanske ett falskt sken?
Det sceniska framförandet har här en framträdande roll liksom i
kompaniets, Bl!ndmans, tidigare verk som med hjälp av elektroniska
manipulationer av jazz och minimalistisk musik lyckas framkalla en ny
slags tonal harmonik som tilltalar alla våra sinnen.

Ann Jonsson

Fler Recensioner

Annonser