Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Den sista dansen

2012-10-01

Fakta:

Namn: Thomas Lunds Afskedsforestilling med Sylfiden og Enetime
Koreografi: August Bournonville, Flemming Flindt
Plats: Det Kongelige Teater, 29 september
» http://www.kglteater.dk

Det var inte vem som helst som höll avskedsföreställning på Det Kongelige Teater lördagen den 29 september. Förutom ett otal danska priser, blev han utnämnd till årets dansare av den tyska tidskriften Ballettanz (numera Tanz) 2005 och samma år erhöll han titeln Best Male Dancer av de internationella kritikerna (Critics’ Circle National Dance Awards.) År 2001 mottog han dels Leonid Massine Premio Positano per l’Arte della Danza, dels Pegasus Award som Artist of the Year på Spoleto Festival dei Due Mondi. Dessutom har Thomas Lund – för det är honom det handlar om – mottagit många andra fina priser under årens lopp. Även om nu Thomas Lund har hållit sin avskedsföreställning, betyder det inte att han tar farväl av Den Kongelige Ballet. Han blir istället rektor för Det Kongelige Teaters Balletskole, där han bland annat ska föra August Bournonville-arvet vidare till nästa generation dansare.
Thomas Lund har om någon var1t varit ambassadör for Bournonvilles baletter, och det är särskilt tack vare sin dans i dessa verk, som han har uppmärksammats av den internationella kritikerkåren. Vid Den Tredje Bournonville Festivalen 2005 dansade han tillsammans med Gudrun Bojesen i Sylfiden, detsamma gjorde han på sin avskedsföreställning. Som kritikerna noterade den gången råder det inget tvivel om att det verkligen finns en speciell laddning mellan dessa två dansare,
Visserligen är Thomas Lund känd som den stora August Bournonville-tolkaren, han behärskar mästarens steg och framför allt den viktiga mimiska delen. Men Thomas Lund har dessutom varit en ypperlig uttolkare av Flemming Flindts koreografi – särskilt i de roller där han har fått lov att dansa ut helt vanvettiga och otillräkneliga karaktärer. I rollen som den sinnessjuke kung Christian VII i baletten Caroline Matilde gestaltade han den sjuka kungens förtvivlan och ångest på ett så överbevisande sätt, att han blev hela föreställningens fokus. Man kände en innerlig sympati med den annars så gränsöverskridande och irriterande kungen. Det finns ingen som kan mäta sig med Thomas Lund i rollen som den sadistiske dansläraren i Flindts balett Enetime, som även var med på avskedsprogrammet. Hårdnackad, slafsig och med fett hår agerade Thomas Lund usel typ, vars vidriga utseende, man i det närmaste kunde lukta sig till på långt håll. Obehaglig och avskyvärd på alla sätt smyger han fram ur skuggorna som ett rovdjur på jakt. Långsamt bryter de inre demonerna fram, medan han undervisar sin vackra elev med de lockande formerna och han förvandlas till ett monster, som tänder på en cocktail af död och sex. Det blir till en lektionstimme i helvetet.
Thomas Lund är bäst på och helt enkelt oöverträffad i de roller där han får chansen att spela riktigt mörka kraktärer och leta fram det mest depraverade ut de själsliga djupen. Ingen lyckas mana fram dessa drag bättre än han. I Sylfiden var han även som bäst när han inser sin skuld till sylfidens död. Vanvettet lyser riktigt ut ur hans ögon och det är som om hans kropp vore färdig att explodera i alla de känslor som genomströmmar honom när han inser sin skuld. Med sin fulländade mimik är Thomas Lund en given tillgång på scenen som karaktärsdansae.

Torben Kastrup

Fler Recensioner

Annonser