Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 21 september 2021

Musikalisk och filosofisk performance

2012-09-16

Fakta:

Namn: O Mensch
Musik: Pascal Dusapin
Plats: La Monnaie, Bryssel

I sin senaste komposition O Mensch ! har Pascal Dusapin, en av höjdarna inom den nutida musiken, valt bort att samarbeta med samma koreograf som han gjorde i sitt verk Passion där Sasha Waltz
ansvarade för koreografin.
Rörelsen ligger i själva musiken, sången, texten, ljud-ljusinstallationen, som han sa under en konferens inför premiären
i Bryssel.
– Dansen har ofta tendens att förstöra substansen, komplicera mer än förtydliga den musikaliska kompositionen, menade han. Efteråt frågar jag mig alltid vad den tillfört verket utan att finna något svar.
I verket O Mensch ! är sångvokalisten – den skicklige barytonen Georg Nigl, till vilken Dusapin skrivit verket – både sångare, aktör och dansare. Genom sin expressiva rörelsevokabulär, sång och recitativ i samklang med den elektroakustiska installationen, videoprojektionerna, ljusinstallationen och musiken framförd live med ett piano skapas ett
slags musikaliskt totalkonstverk som ständigt skiftar i täthet och klangfärg. Genom en långsamt skiftande harmonik i samklang med svaga ibland nästan ohörbara elektroakustiska toner byggs verket upp som efterhand tack vare sången, texten och den expressiva rörelsevokabulären som vokalisten behärskar som han vore utbildad dansare, genomgår en slags gradvis uppladdning som når sin upplösning i samma takt som scenbilden. Dusapins musik känns som polyfon arkitektur, hela tiden byggd på minimala motiv, rytm och dynamik.
Texten bygger på en serie dikter av Nietzsche som Dusapin funnit i en äldre volym. Mest känd av dessa är O Mensch. Nietzsche som diktare vänder sig direkt till oss genom sin rättframhet som vokalisten/ aktören lyckas förmedla så att publiken känner deltagande.
Mest är det natt för det var den tiden pa dygnet Nietzsche hämtade inspiration, sägs det. Han drömmer sig tillbaks till svunna tiden som han bygger upp dikterna kring, lever med naturens olika skiftningar, djuren, bergen, årstiderna men hela tiden ensam. Utlämnad i sin mörka slitna kostym vandrar han runt på scenen. På fondväggen visas bilder av en gammal
karusell som ständigt går runt, en örn som med sitt jättelika näbb nickar fram och tillbaks i takt med den akustiska installationens nästan ohörbara toner. Liksom vi försöker han hänga med. Tittar ut på oss. Längst bak i fonden står en nästan osynlig skulptur som Dusapin valt placera där. En bild som han själv bär med sig från en långväga resa där människorna fortfarande kan konsten att kontemplera, aldrig förstör något som hör till deras minne.
Liksom Nietzsche bygger vi själva upp vår värld kring minnesbilder från barndomen som vi sedan transformerar men för att alltid återkomma till. Karuseller, skogspromenader där vi lyssnade till fåglarnas olikartade stämmor och allt det andra som vi bär med oss livet igenom.
O Mensch ! är en musikaliskt-filosofiskt laddad performance där människan känns själutlämnad på bästa nietzscheanska maner men med en stor nypa självironi i botten. Intressant är att följa de olika spänningarna i verket som varierar mellan tragedi och livsglädje som den minimalistiska scenbilden på ett nästan magiskt sätt lyckas framkalla.

Ann Jonsson

Fler Recensioner

Annonser