Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 01 december 2020

Rörelser kring älven

2012-09-10

Fakta:

Namn: Rivercities.flux
Koreografi: Carolyn Deby, Pia Nordin och Cara Siu
Plats: Göteborgs city

Stan är full av vatten. För den som vistas i Göteborg är det en självklarhet. Överallt i staden finns synligt vatten. Men när gruppen Sirenscrossing sätter ett glas med halvsmält is i näven på dig handlar det om något mer. Det är inte bara älvvattnet som strömmar.
Rivercities.flux är det senaste tillskottet i promenadtrenden inom scenkonsten. Som publik kan vi vallas runt omgärdade av ett gummiband eller manas fram i dialog med en mobiltelefon. Vi får hämta instruktioner i kuvert och viska kodmeddelanden på angivna platser innan vi leds av okända händer genom okända rum – om vi nu inte hamnar på högst välbekanta ytor i vårt vardagsliv. De senaste åren har jag varit med om det mesta, från att vaggas mjukt i en liten båt i kolsvart mörker till att bevittna dokumentutväxlingar på kontor.
Gemensamt för utflykterna är att de lämnar det traditionella teaterrummet och den där vedertagna överenskommelsen mellan scen och salong. Som åskådare handlar det om att vara öppen och tillitsfull.
I Rivercities.flux går vi i grupp genom Göteborgs city. Unga kvinnor i kjolar av blå plastsäckar och bruna tröjor leder och korsar vår väg. Ibland bär de med sig musik i en bandspelare, ibland uppträder de som utsnitt av koreografi, men alltid är de mitt i den pågående rörelsen runt omkring.
”Gå mot älven!” är en tydlig instruktion och precis som vi uppmanats håller vi lydigt samman gruppen i floden av människor som vi möter på vår väg.
Vi flyter på vattnet en stund, och talar om smältvattnet i glasen vi bär med. Någon har smakat. Kom det från älven? Är det drickbart? Varför får man inte bada där? Miljön tränger sig på, vår observationsförmåga skärps.
Carolyn Deby svarar tillsammans med Pia Nordin och Cara Siu för koreografin i Rivercities.flux, som är ett internationellt projekt med medverkande från Sverige, Kanada och Storbritannien. Begreppet koreografi ska ses i utvidgad betydelse. Den här typen av performance vill vidga konstens, konstnärernas och åskådarnas platser och roller.
Vår dansande ledsagerska gör piruetter över avloppsbrunnar och vattenledningslock.
Staden skvalpar mer än vi vanligtvis märker. Först i den avslutande vattenleken skiljs jag från mitt glas. Så till den grad höll jag fast vid det jag avläste som en överenskommelse; att jag skulle ta glaset med. De platsspecifika föreställningarna kastar om begreppen. Allt blir inte lyckat, men klart är att övning – och mod – krävs för att frigöra sig i åskådarens position. Våga utsträcka din egen förmåga till delaktighet, det hör till promenaden. Då kan du till och med kasta vatten, från hög höjd!

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 9 september 2012

Lis Hellström Sveningson

Fler Recensioner

Annonser