Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Dokumentär dansteater

2012-05-02

Fakta:

Namn: Vi möts i en värld

Plats: Reality Dansteater i lokaler hos Improvisation & Co i Stockholm


Att ta upp viktiga samhällsfrågor i konstnärlig form är en stor utmaning. Reality Dansteater skildrar frågor kring mångkultur och integration – och lyckas både berätta något viktigt och ändå skapa dansteater med konstnärlig kvalitet.
Rima, en ung kvinna från Palestina möter Tina, en ung kvinna från Burma i en lokal hos de svenska immigrationsmyndigheterna. Där får de vänta länge – en typisk bild av hur det går till hos de svenska myndigheterna för immigration. Faktum är att människor som har kontakt med dessa myndigheter får vänja sig vid att deras tid inte anses så viktig, att vänta och vänta är verkligheten.
De två unga kvinnorna börjar prata med varandra och blir nästan vänner, de upptäcker att de har en hel del gemensamt och också en hel del olikhete.
Reality Dansteater jobbar med dans och teater som skildrar samhällsfrågor. I Vi möts i en värld har de träffat två unga flickor från Burma och Palestina – föreställningen bygger på deras berättelser. De två flickorna är filmade och hur de lever i Sverige syns på en filmduk samtidigt som spelet i väntsalen hos myndigheterna pågår på scen.
Vi kommer nära de två flickorna – och vi känner med dem i deras kluvenhet: de både längtar efter att komma in i det svenska samhället i sitt nya hemland, men de längtar också till sitt land, varifrån de tvingas fly från förföljelser. De vill bli en del i sitt nya hemlands kultur men de vill få behålla sig egen kultur samtidigt.
Att skildra händelser direkt från verkligheten kan skada det konstnärliga uttrycket, men Reality Dansteater klarar den balansgången imponerande bra.
Denise Olsson spelar en sammanhållande karaktär som ibland förstärker rörelserna för Tina eller Rima och ibland är hon någon person utifrån, ibland är hon allmänheten. Hon är en skicklig dansare med stor uttrycksförmåga.
Det var roligt också musik både från Palestina och Burma finns med, det är inte så ofta som musik från dessa länder är med i svenska dansföreställningar.
Vi möts i en värld är den tredje och avslutande delen i en trilogi som tar upp olika sätt att leva vidare på andra platser.
Lite skrämmande är det att trots att Sverige sedan ett par decennier tagit emot människor på flykt från olika krishärdar i världen är det ändå många som bor här som aldrig hört flyktingarnas berättelser, om hur de kan ha fått bo femton år i ett flyktingläger i Thailand eller levt med ljudet av bomber dagligen i Palestina. Vi är många som lever i Sverige, men vi lever i olika verkligheter. Jag skulle vilja att den här föreställningen spelades på gymnasier och högstadieskolor – och att publiken efteråt fick samtala om vad de sett, tillsammans med dansarna/skådespelarna eller som vi fick efter premiären, samtala med en representant för Burmakommittén.

Manus och koreografi: Paula Fuenzalida

Musik: Anouar Brahem, Habib Al-Deek, Maung Myint San, Antonio Vivaldi och Linus Wallin.


Rosemari Södergren

Fler Recensioner

Annonser