Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 05 mars 2021

Om behoven av tröst och kärlek

2012-04-21

Fakta:

Namn: I Reckon och Crazy in Love with Mr Perfect"
Plats: Dansstationen i Malmö april 2012
» http://www.dansstationen.nu

I ett eget solo, I Reckon, utforskar norske Stian Danielsen sin självbild, manlighet och identitet med dialektisk rörelse mellan lek och allvar i explosiv dans. Känslomässiga och fysiska tillstånd blir till bildmässiga korta berättelser, som tycks handla om manlig självömkan, längtan efter lycka/ glädje, självförakt där dansare fysiskt slår sig själv, som ett olyckligt barn utan kärlek och trygghet.
Danssteg, gestik och åtbörder blir till drastisk melankoli där dansaren på spaning efter sitt eget ”sanna jag” kastar blickar bakåt över axeln, mot sin egen passerade personliga historia som vore han ångerfull över den. Ofta i medvetet ”osköna” rörelser, som ett slags dansens egen brutala ”diskbänksrealism”
Originell anti-macho-dansföreställning om att , kanske som hos (likaledes norske)Ibsens figur Peer Gynt, ”hålla domedag över sig själv”…

Drömmen om den romantiska kärleken dissekeras i Crazy in Love with Mr Perfect av en ung man (Brian Gerke) och en ung kvinna ( Steinunn Ketilsdottir) i aggressiv dialog ( som liknar satir på Woody Allenfilm) och drastiska mångskiftande duetter i otraditionell koreografi.
Mannen talar, kvinnan reagerar , stelnar, skakar, uttrycker olika slag av frustration, han skakar henne som vore hon en flaska som bubblar över. Eller skakar han för att få liv i henne?
Crazy in Love with Mr Perfect blir till en icke-romantisk dans/performance om romantisk kärlek med fokus på manlighet /den perfekte mannen (som i Sex and the City-stereotypen ). Här har mannen ordet & makten (?) – kvinnan en iscensatt underdånig upprorslusta, i en föreställning med absurd humor om romantisk kärlek som går emot alla de schabloner som gestaltas, ifrågasätts, dissekeras och månne avvisas.
En oväntad scen är den där mannen på scengolvet lyckas få in sitt eget huvud i ena byxbenet i intensiv kontakt med klädesplagget och behålla huvudet där, pendlande runt den stående kvinnan . Det är en flagrant anti-romantisk åtbörd som sarkastisk kommentar till projektet Romantisk Evig Kärlek som man sällan eller aldrig sett.
Typisk för denna originella dans-perfomanceföreställning som på kreativt sätt går emot tidsandan.

Ingela Brovik

Fler Föreställningar

Annonser