Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 06 mars 2021

Lunchdans med Cullbergbaletten på Dansstationen

2012-04-20

Fakta:

Namn: The Way Things Go
Ensemble: Cullbergbalettens dansare:Eszter Czédulás,Fem Rosa Has,Shumpei Nemoto, Victoria Roberts, Luis Albero Rodriguez, Adam Schutt, Daniel Sjökvist, Kristof Várnagy, Patricia Vázquez
Plats: lunchdans på Dansstationen i Malmö
» http://www.dansstationen.nu

Överallt och ingenstans tycks de röra sig, de nio dansare som utför en rad olika rörelsekonstellationer i The Way Things Go av Jefta van Dinther på Dansstationens scen där dansare och publik befinner sig. I en ständigt föränderlig kedja av orsak-och verkan, i en koreografi som hela tiden verkar vilja vända ut och in på sig själv, utan musik, i ett tyst scenrum. Dansarna i mörka vardagskläder omformar hela tiden sina omständigheter där blicken på kroppen tycks vara som i ett experimentlaboratorium av kontrollerad vilja & mekaniska/intuitiva funktioner, förändrar de tidens gång och sina egna villkor.
Dansarna faller, pressas ihop, isär, drar ifrån, håller fast , smälter samman, i en fysisk diskussion om gränser mellan aktivitet och passivitet, där tyngdlagen skapar ögonblick av meditativ stillhet i konstellationerna. De fysiska abstrakta bilder/ skulpturer som skapas påminner om rysk avantgardistisk bildkonst , Picassos kubism och Mondrians strikta formspråk, i ett slags pendlande mellan modernism och klasscism i åtbörd och uttryck med stark precision.
Vi i publiken förflyttar oss spontant med dansarna som hela tiden omformulerar vad som utgör scenens begränsningar och rum. Det blir en slags gemensam interaktion, full av rörelseenergi, kommunikation och glad förvåning hos publiken. Så kan man skapa en dansföreställning med klassisk balett som undertext i dialog med den fria dansens nyskapande kreativitet, på en dryg timmes lunchdans.

Ingela Brovik

Fler Föreställningar

Annonser