Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 02 augusti 2021

Konsten som socialt kitt

2012-04-05

15 april är sista ansökningsdag till många utbildningar inom scenkonst.
Lagom till Påsk kommer Danstidningen ut med ett utbildningsnummer
.

I ett samhälle där klyftorna ökar och motsättningarna hårdnar behövs pedagogiskt nytänkande. Hur ta itu med den verkliga problematiken?
I delar av
Europa talas om en förlorad generation, och vi ser upplopp, demonstrationer och hårda polisingripanden och nya lagar för kontroll av allmänheten som för tankarna till diktaturer. Krisen kanske för det goda med sig att jordmånen för ovanliga satsningar kan förbättras? När tävlingssporter leder till läktarvåld och kravaller kanske istället konstområdena kan få en bättre chans? Kan konsten bidra till att upprätthålla samhällskontraktet?

Dansen har mött mycket motstånd och marginalisering i vårt samhälle. Kan en landhöjning efter en lång istid vara på gång? Kan dansen och annan scenkonst återigen tillåtas spela en starkare roll? Även om danssatsningar i just Sverige ofta understöds inte i kraft av självständig konstart, men med folkhälsan som alibi, finns det ändå en starkare acceptans idag. Och kanske den mer än någonsin behövs för att återupprätta och hävda sociala sammanhang, helt enkelt i något som klingar helt anakronistiskt, i fostrande syfte…

”Dans, cirkus, dockspel mm är idag en eftersträvansvärd och aktad karriärväg”, skriver Margareta Sörenson i sin genomgång av danspedagogikens historia.

Performancekonstnären Xavier le Roy söker sig bort från teaterns konventioner, precis som kollegan Boris Charmatz, som härom året iscensatte ett performance på Avigonfestivalen som riktade uppmärksamheten mot relationer mellan barn och vuxna och där 26 barn deltog i föreställningen.

Den dubbelmoral som förbjuder vissa konstuttryck frodas i alla slags fundamentalistiska religiösa miljöer, medan scenkonsterna snarare har sina rötter i gamla riter och i en upprorisk skrattkultur.
Välkommen till ett nytt nummer av Danstidningen om pedagogik.

Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser