Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 28 september 2020

Rektorn på Svenska Balettskolan i Göteborg petad efter kritik från Skolinspektionen.

2012-03-28

Efter skolinspektionens kritik om integritetskränkande attityder från lärare
till elever på Svenska balettskolan i Göteborg har rektor Olof Stigert fått lämna sin post och
ersatts tillfälligt med områdeschefen för Norra Hisingen, Leif Ivelind.
Olof Stigert har under 12 år varit rektor för Skälltorpsskolan, dit
Svenska balettskolan i Göteborg hör. Han lämnar inte sin plats frivilligt.
Till Göteborgs-Postens Snezana Bozinovska säger han: ”Det är klart att det
känns fruktansvärt tråkigt. Jag lämnar inte frivilligt, men det är chefen
som bestämmer.”
Chefen heter Annika Andersson och är Stadsdelsdirektör i Göteborg, eftersom
Svenska balettskolan är en av Göteborgs kommunala skolor.
Hennes motivering,
som även refereras i samma GP-artikel, handlar om att det har funnits brister
i den interna kontrollen över hur undervisningen egentligen går till, och
att det inte har funnits tillräcklig lyhördhet för att elever har mått
däligt och känt sig kränkta.
Vid pressläggningen av nästa nummer av Danstidningen som inom kort
skickas ut till läsarna, var Olof Stigert fortfarande rektor, och har svarat
på frågor om de klagomål som inkommit till Skolinspektionen och som efter en tillsyn
ledde till Skolinspektionens kritik.

Fler Nyheter

Annonser