Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 23 september 2020

Pedagogisk forskning med EU-stöd

2012-03-15

Danskonsulenten i Gävleborg, Sofia Nohrstedt kan glädja sig åt att i samarbete med Ovanåkers kommun och Viksjöforsbaletten få arbeta med ett EU-projekt om konstarter och inlärningsprocesser.
Det är i Sverige och närmare bestämt i sex grundskolor i Ovanåkers kommun där de estetiska metoderna kring dans och inlärning i kombination med arbete för en bättre miljö, kommer att undersökas. Det handlar alltså om att utveckla praktiska pedagogiska metoder för hur olika konstarter kan befrämja inlärning av andra skolämnen, förklarar Sofia Nohrstedt.
Den praktiska tillämpningen av olika konstarter i skolarbetet kommer att tas fram metodologiskt av olika organisationer i EU-länder samt EU-kandidatlandet Turkiet. Sammanställda fakta görs tillgängliga i en databas hösten 2013.
Samtidigt kommer man också ha en miljöaspekt i arbetet med konstarterna. För just miljöaspekten borgar den turkiska samarbetspartnern Çukurova Universitesi. För övrigt är det Fondazione Nationale di Carlo Collidi i Italien som kommer att bedriva arbete kring hur litteratur och skrivande kan utveckla inlärningsprocesser. The Mosaic Art and Sound i Storbritannien arbetar istället pedagogiskt med sång, musik och lyssnandets konst. Kindersite, också den organisationen belägen i Storbritannien, bygger upp en väl tillgänglig databas. Den rumänska organisationen Liceul de Arta Dinu Lipatti kommer att bedriva praktisk pedagogik kring bildkonst. Den spanska organisationen Cece som arbetar med lärarutbildningar är även en samarbetspartner.
EU-projektet är ett så kallat Comeniusprojekt – ett centralt projekt med ansökan till Bryssel vilket betyder att lokala samarbetspartners endast behöver lägga till cirka 25 procent av den totala bidragssumman på 3 miljoner svenska kronor. I andra EU projekt kring kultur är det kutym att bidragstagarna måste hitta 50 procent av projektstödet på annat håll.
För Viksjöforsbaletten med samarbetspartners innebör det hela en bidragssumma på cirka 400 000 med egna tillägg på 100 000 och det är inte första gången denna remarkabla dansskola får EU-bidrag. Den initiativrika grundaren Helena Ehrstrand, har i stort sett lyckats få halva befolkningen i glesbygdsbyn Viksjöfors med cirka 200 invånare att ägna sig åt dans i olika former. Man håller även i många integrationsprojekt, där nyanlända flyktingar kan ägna sig åt olika former av dans.
– Själva det metodologiska arbetet med dans i grundskolorna i Ovanåkers kommun kommer att pågå under hösten 2012 och i samarbete med professionella koreografer, berättar Sofia Nohrstedt och uppmanar samtidigt alla intresserade att gärna ta kontakt på
Se även
www.artined.eu samt www.lg.se/musikgavleborg/dans och

Se vidare www.artined.eu

Fler Nyheter

Annonser