Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Danshistoriska vingar

2011-11-22

Fakta:

Namn: Parades & changes, Replay in extention...& Alters
Koreografi: Anna Halprin/ Anne Collod
Plats: Dansens Hus
» http://www.dansenshus.se

Det ser så ljuvt och oskuldsfullt ut, 60-talet. Så här på håll, ett halvsekel senare. Lekfullt, uppriktigt och på spaning efter olika sätt att ta sig ur sippa konventioner och politisk underdånighet.

Anna Halprin, dansare och koreograf från San Francisco skapade 1965 verket Parades & changes, där en sekvens där dansarna klär av sig alla kläder ingår. Halprin hörde till ”post modern”- dansen, den nya modernism i efterkrigstiden som betytt så mycket för europeiska (och svenska) dansare. Parades & changes uruppfördes i Stockholm och dansades först två år senare i New York, där det blev skandal, arresteringsorder och förbud att visa stycket på grund av den ”oanständiga” nakenheten.

Musikalen Hair från 1967 har säkerligen tagit intryck av Halprin. Den franska koreografen Anne Collod har sedan ett par år tagit upp verket på nytt med sitt kompani, …& Alters, och därtill lagt några avsnitt ytterligare. Också Morton Subotnicks elektroniska musik har uppdaterats. Jag minns den som gladare, säger en modernisträv intill i publiken som var med på 60-talet.

Dansarna ser onekligen lite högtidliga ut, men det hindrar inte att det är en ljuv upplevelse att se Parades & changes med nio dansare. Unisextanken, den vardagliga synen på nakenhet, återanvändningen av skräp till fantastiska kostymliknande skapelser, användningen av brunt omslagspapper som rullas ut och lindar in de bara kropparna – det är väl varierat, uppfinningsrikt, välkomponerat och vackert. Just vackert: i sekvensen med pappret skapas pyramider och stora vågor av de söndertrasade omslagspappret, brunt och genomlyst så att det blir ett organiskt trädmaterial.

Människor tillsammans: väldigt enkelt och kanske därför vackert.

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser