Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Kring språkets gränser

2011-11-18

Fakta:

Namn: A Language at War
Författare: Jörgen Dahlqvist
Regissör: Jörgen Dahlqvist
Musik: Kent Olofsson
Ensemble: Teater Weimar: Rafael Pettersson, Linda Kulle och Angela Wingerath
Plats: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö
» http://www.teatrweimar.se/

Teatr Weimar är ett scenkonstkollektiv som har ambitionen att
utveckla teatern som konstform. De experimenterar särskilt med tankar
kring språkets förhållande till verkligheten men undersöker lika
mycket rummet som de med hjälp av video försöker omskapa för att vi
skall nå djupare in språkets, ljudets, bildens och musikens universum.
Titeln på deras senaste föreställning A Language At War (Ett språk under krig) talar
sitt tydliga språk. Vad återstår av vårt språk när vi dekonstruerar
det i grunden, som en gång Derrida ställde sig frågan. En abstrakt
verklighet eller ett nytt spel om verkligheten?
Startpunkten i denna föreställning verkar ha varit hur vi skall
lösgöra oss från den förvirring som vi själva vecklat in oss i. Är vi
beroende av objektens värld eller kan vi göra vad vi vill med språket?
Eller som den skicklige performern här, Rafael Pettersson, gör
förirrar sig in i språkets irrgångar, stirrar in sig på olika föremål
och tycker sig på något sätt tränga igenom och nå in i en slags
immateriell kärna. Men ger hela tiden upp. Vissa passager är så
skämtsamma att vi inte kan låta bli att skratta. Som när han med hjälp
av små leksaksdjur som projekteras på en bildskärm försöker finna svar
på vad ett stumt djurs ögon egentligen säger. Men ger lika förtvivlat
upp.
Med hjälp av videoprojektioner och små konstfulla musikinslag
sätts alla våra sinnen i bruk och får det hela att kännas som om vi
för ett ögonblick skådar in i oss själva.
Hoppas nu bara att detta spännande kollektiv fortsätter sina
utforskningar och får oss att inte bara utmana utan också ändra vår
invanda tankestruktur. För det är väl egentligen det som de vill.

Ann Jonsson

Fler Föreställningar

Annonser