Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 14 juni 2021

Förödmjukelsens konst

2011-11-06

Fakta:

Namn: Det forsømte forår
Koreografi: Esther Lee Wilkinson
Plats: Skuespilhuset, Köpenhamn,
» http://www.kglteater.dk/

Balletmästaren Nikolaj Hübbe äter nu karameller i rollen som lektor Blomma i Det forsømte forår (Den försummade våren) – en ny balett av Esther Lee Wilkinson som riktar sig mot den unga publiken.

Mustaschen till rollen som lektor Blomme har länge varit på plats, vilket man har kunnat se se, när Nikolaj Hübbe tonar fram på TV-skärmen på fredag afton som en kompetent dommare i Vild med Dans (Danskt TV-program).
Sommarens krisstämning kring Den Kgl. Ballet i samband med den läckande rapporten om kokainmisbrug i kompagniet har lyckligtvis varken knäckt Nikolaj Hübbe eller förstört tilliten till balettchefen, som just har fått sitt kontrakt förlängt med fem år.

I går återvände Nikolaj Hübbe tillbaka till scenen i karaktärsrollen som den nedriga latinläraren lektor Blomme i Esther Lee Wilkinsons nya ballet baserad på Hans Scherfigs roman Det forsømte forår. Här är Hübbe både karismatisk och farlig som den ondskefulle och otillräknelige läraren som hyser en svaghet för karameller och konsten att förödmjuka.

Men inte bara Hübbe är framstående som karaktärsdansare.
Hela föreställningen, som först och främst är kreerad för den Kongelige Ballets aspiranter och riktar sig mot den unga publiken, som visar på kompaniets tradition och styrka när det gäller att skildra karaktärer.

Den garvade Lis Jeppesen är helt fantastisk när hon med böjd rygg kommer tassandes in som den oansenliga biologiläraren, och Eva Kloborg är perfekt i rollen som den strama och myndiga matematik och gymnastikläraren.

Men även de 11 aspiranterna är utmärkta som skolelever, inklusive Astrid Elbo som flickan, som hela tiden mobbas, och Magnus Christoffersen som Edvard, som först är lektor Blommes favorit, men slutligen tar livet av sin lärare med hjälp av en förgiftad karamell.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser