Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Med Beckett i Kosmos

2011-05-03

Fakta:

Namn: Neither
Koreografi: Gun Lund
Författare: Samuel Beckett
Musik: Morton Feldman
Ensemble: Dansare: Cecilia Berndtzen, Luisa Denward, Gunilla Jansson, Maja Johansson, Olof Persson, Anna Persson Posti
Plats: 3:e våningen, Göteborg
» http://www.3vaningen.se/

Gun Lund trivs bra i kosmos. Med 3:e våningen fått en ny hemmascen med större svängrum än på lilla 24 kvadrat. Att hon är sugen på att ta den nya ytan i bruk uppfattar man genast i det nya verket Neither med sex dansare till text och musik av Samuel Beckett och Morton Feldman.
Mycket är sig likt. Gun Lunds fascination för kosmos och existensens grundförutsättningar är utgångspunkten, även om man inte behöver ha ett skvatt kännedom om kvarkar för att få en upplevelse här. Intresset för mörkret håller därmed också i sig. Det kolsvarta mysteriet och allt det kan tänkas rymma spädes på med rökdimmor och strålkastare riktade mot publiken. Medan ögonen ställer om hörs viskande röster, aningar ur det okända djupet. Musiken har ett drag av dova, utdragna sirener, men strax träder en sopranstämma fram. Utan urskiljbara ord blir rösten en ledsagare genom föreställningen.
Leken med ljuset är ett lika lundskt kännetecken. Här kommer kropparna in. Först som fragment i ljuspelare som silar ner över scenen. Fredrik Ljungström svarar för den vackra och suggestiva ljusdesignen. Gradvis träder dansarna fram. Vad som inte syns är lika viktigt som det vi ser. Så laddar Gun Lund sitt verk med spänning. Händelser i mörkret.
I olika rytmiska figurer, med ljuset som drivande kraft, skapas rörelse, sug och dynamik. De vertikala ljuspelarna byts mot liggande fält och ränder på scengolvet. När dansarna kommer samman ökar farten, de cirklar om varandra – typisk Lund-koreografi.

Gun Lund hör till dem som arbetade site specific långt innan det blev modeuttryck. I kosmos trivs hon bra. Så bra att hon tenderar att dröja för länge i sina idéer. Upprepningen kan bli sövande monoton, vilket bitvis drabbar Neither. Men världen snurrar vidare, de minsta partiklarnas rörelser håller livet igång, vilket dansen förmedlar starkt.

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 19 april 2011.

Lis Hellström Sveningson

Fler Föreställningar

Annonser