Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Starkt fokus på scenkonst för barn- och ungdom

2011-03-06

Sateliten dyker om på olika platser i Västra Götaland under mars månad! Det är en dansfestival för barn och unga med nordisk inriktning och visar bland andra Panta Rei Danseteater från Norge, Åben Dans från Danmark och Gunilla Heilborn från Sverige. Det blir åtta olika produktioner som visas vid totalt 60 tillfällen på turné i Göteborg, Västra Götaland och Halland under hela mars månad! Se vidare www.satellitfestival.com

I Helsingfors håller Dansteater Hurjaruuth sin årliga Ruutia-festivaali 12-17 april med många spännande europeiska grupper som Compagnie Agnès Desfosses från Frankrike, en grupp bestående av barnhemsbarn från det så kallade Zeljenij Dom (Gröna huset) i St Petersburg, Dschungel från Wien,
Tanssiteatteri Auraco, Hurjaruuth självt samt sist men inte minst den spännande portugisiske koreografen Tiago Guedes med sin Matrioska. Se vidare www.hurjaruuth.fi
I Luleå äger den så kallade festivalen LUBU rum 2-8 maj. Lubu står för Luleå Barn- och Ungdomsteaterfestival. Det blir föreställningar av Norrdans, Tornedalsteatern, Teater Scratch, Lule Stassteater, Giron Sami Teahter, Unghästen, Teater Mila, Profilteatern, Teatteri Sunden Enne, Ögonblicksteatern, Tage Granit, Riksteatern, Teater Månstjärna. En dockföreställning från Murmansk, cirkus/teater från Rovaniemi och föreställningar från Nordnorge. Se vidare www.norrbottensteatern.se/spelplan

Assistej Performing Arts Festival for Young Audiences kongressar i
Malmö och Köpenhamn under maj månad. Man har lite mer än 80
medlemsländer som vart tredje år träffas för att diskutera och visa ny
teater för barn och unga. Årets tema är Building bridges, crossing
Borders
och på ett tiotal scener i Köpenhamn och Malmö visas allt
från dans, teater, opera, clowneri, mim och musik. Föreställningarna
är dessutom gratis för alla!
Malmö Stadsteater är värd för fem av dem: koreanska Art Stage SAN,
teater Sobrevento från Brasilien, iranska Eede Theatre Compagny, tyska
Berlin 196l samt svenska Regionteater Väst. Och så förstås
Malmöteaterns egen uppsättning Att döda ett tivoli.

För detaljerat festivalprogram se www.assitej2011.info
Vartannat år inträffar Barn och ungdomsteaterfestivalen Bibu i Lund, men vi får vänta till 23-26 maj 2012 innan den inträffar igen. Se vidare www.bibu.se
På samma sätt är det med den stora barn- och undomsteaterfestivalen i Köpenhamn Springfestival 2012, som inträffar nästa gång 9-16 maj 2012 i Köpenhamn, se www.zebu.nu

Fler Nyheter

Annonser