Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Surrealistisk skåpdans från Turkiet

2011-01-27

Fakta:

Namn: Dolap
Koreografi: Mustafa Kaplan och Filiz Sizanli
Plats: Dansstationen, Malmö
» www.dansstationen.nu

Vår kropp är inte en enkel och känd mekanik vars handlingar vi
riktigt känner. För att inte tala om vår oförmåga att förstå hela dess
variationsirkedom. Inte så konstigt att vi blir berörda av en mängd
saker även om vi bara uppfattar delar av dem.
Av dessa fragment
försöker vi skapa bilder, helheter som snabbt införlivas men lika
omedelbart omformas. Lite som de båda turkiska dansarna Mustafa Kaplan
och Filiz Sizanli gör i sitt verk Dolap ( turkiska för skåp ) som
nyligen varit på residens i Malmö.
Föreställningen inleds med en något långdragen ping-ponglek med ett
kylskåp som faller över de båda dansarna. Från den ena sida till den
andra i all evighet. Men kroppen finner sig hela tiden och parerar in
i sista minuten så de inte krossas av skåpet. De ihärdiga sparkarna
och slagen från kylskåpet då det möter golvet och dansarnas fötter får
publiken att haja till. Men skräckkänslan fastnar snart i halsgropen
för att införlivas i vårt medvetande. Samtidigt tar det oformliga och
otympliga skåpet form – blir till en egen gestalt. En ny danspartner.
Fragmentariskt fortsätter så leken att försöka pussla samman alla
delarna göra den mera greppbar. Man plockar ned skåpet, för att
stunden efter klistra igen det, hoppar ned i det, bär bort delar och
skapar samtidigt nya grupperingar. Det hela utvecklar sig till ett
nätverk av oformulerbara reaktiva krafter som liksom bara försvinner
ut i etern.
När den mänskliga kroppen påverkas av yttre ting och
rörelser verkar den ständigt vilja mäta sig med den, utvärdera dess
kraft och de konsekvenser den har för oss. Med andra ord kroppens
anpassningsförmåga ställs på sin spets och blir som här till en
balansakt där kraften från musklerna och gravitationen ger
föreställningen dess form.
Dolap visades inom ramen för det Internationella Dansprogrammets
residens vars uppgift tydligtvis är att tillföra det regionala
danslivet nya impulser utifrån. Men varför då visa ett verk som redan
har tio år på nacken och känns, trots sina många poänger, något dammig
i en tid då den konceptuella dansen redan verkar ha förpassats till
historien.

Ann Jonsson

Fler Föreställningar

Annonser