Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 14 juni 2021

Starkt kraftspel i mörkret

2010-12-22

Fakta:

Namn: From a Far Off Country
Koreografi: Alessandro Sousa Pereira
Musik: Dreyblatt
Ensemble: Juniorkompagniet
Plats: Dansescenen i Dansehallerne Köpenhamn
» http://www.dansescenen.dk

Brasiljanske Alessandro Sousa Pereira är inte bara en framstående dansare i Dansk Danseteater, han är också en mycket uppskattad koreograf.
Det är imponerande att nu få se hur han har lyckats vidareutveckla sitt typiska dynamiska, tuffa och pulserade rörelsespråk för de 13 unga dansarna i Juniorkompagniet i det nya abstrakta verket From a Far Off Country.
Verkets rörelsekvaliteter för de svartklädda tonåringarna är verkligen väl utmejslade i det mystiska, mörka och vackert belysta rummet där våldsamma krafter verkar ruva. Det är kraft och energi som frigörs till Dreyblatts musik antingen dansarna nere på golvet gör elastiska hopp, rör sig baklänges, rullar med armar och skuldror eller vibrerar i hela torson.
Dessutom är det en riktigt god idé att en väldigt fin utställning om Juniorkompagniet visas i foajen till Dansehallerne där deras föreställning visas på scenen Store Carl.
Medverkande i utformningen av utställningens collage är elever på Billedskolen i Tvillingehallerne på Vesterbro, som har följt dansarna repetitioner.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser