Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Avslag på anklagelse om jäv

2010-10-08

I en skrivelse till Högskoleverket begär Dans och Cirkushögskolans rektor Efva Lilja att en sakkunnig bedömare av skolans examenstillstånd, Cecilia Björklund Dahlgren, ska bytas ut på grund av jäv och bristande kompetens. Lilja åberopar att Björklund Dahlgren är jävig eftersom hon företräder Institutet Dans i Skolan, vilket Lilja menar är en konkurrent till Dans och Cirkushögskolan. Vidare menar rektor Efva Lilja att Cecilia Björklund Dahlgren saknar den kompetens som uppdraget kräver eftersom hon inte har önskvärd forskningserfarenhet.

Högskoleverket har avslagit Dans och Cirkushögskolans begäran och slår fast att Cecilia Björklund Dahlgren inte är att betrakta som jävig eftersom ingen påvisbar konkurrenssituation föreligger mellan Institutet Dans i Skolan och Dans och Cirkushögskolan. Högskoleverket finner inte heller Cecilia Björklund Dahlgren inkompetent för uppdraget.

Bedömargruppen för prövning av ämneslärarexamen består av 30 personer från 24 lärosäten, varav 12 svenska sådana, vilket HSV menar är en garant för en korrekt kompetensnivå.

Cecilia Djurberg

Fotnot: Cecilia Björklund Dahlgren ingår i den bedömningsgrupp som ska avgöra om Dans- & Cirkushögskolan kommer att få examenstillstånd för sin ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan inom ämnena Dans och Dans med fördjupning i koreografi – en 5:årig lärarutbildning – 300hp.
Cecilia Björklund Dahlgren är utbildningsledare vid Danslärarutbildningen i Piteå, som är knuten till Luleå Tekniska Universitet, alltså en danslärarutbildning. Samtliga högskolor och universitet i Sverige, oavsett tidigare examenstillstånd eller ej, måste ansöka, enligt regeringens proposition 2009/10:89 ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” om förnyade examenstillstånd för sina lärarutbildningar. Det är anledningen till att Dans och Cirkushögskolan anser att Cecilia Dahlgren skulle vara jävig, ett påpekande som alltså avvisas av Högskoleverkets jurister.
(red anm.)

Fler Nyheter

Annonser