Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Kungliga Operan söker ny balettchef

2010-10-05

Kungliga Operan söker sedan en tid tillbaka ny balettchef, vilket bland annat framgått i svensk dagspress och internationell fackpress.
I platsannonsen efterlyser man en person mer stor erfarenhet av ledarskap och budgetansvar, god kännedom av danskonstens utveckling, dito kompetens inom klassisk och modern dans.
Vederbörande ska vidare ha förmåga att lära och förstå svensk arbetsrätt och inte minst ha tydliga visioner och konstnärliga mål. Att det sistnämnda väger mycket tungt när man så småningom fattar beslut, bekräftar operans presschef Torbjörn Eriksson när Danstidningen ringer upp.
Han avfärdar vänligt men bestämt att formuleringen om förståelse för arbetsmarknadens regleverk skulle ha något att göra med att avgående balettchefen Marc Ribaud varit i blåsväder på grung av anklagelser om sexuella trakasserier mot en kvinna anställd i organisationen.
Ribaud, som tog time out under några månader i början av året, fick sedemera en så kallad erinran för att han formulerat sig olämpligt i mejl till kvinnan ifråga. Några andra åtgärder är inte aktuella, och Ribaud är åter i tjänst och fullföljer sitt kontrakt som gäller till och med juni 2011.

Liv Landell

Se vidare

www.operan.se/Om-Operan/Lediga-tjanster/Balettchef/

Fler Nyheter

Annonser