Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Vinden och Virpi Pahkinen

2010-10-03

Fakta:

Namn: Aajej
Koreografi: Virpi Pahkinen
Plats: Dansens Hus, Stockholm
» http://www.dansenshus.se

Virpi Pahkinen är en världsdansare i ordets rätta mening. Hon dansar inspirerad av all världens traditioner, särskilt asiatiska, och hon uppträder runt hela klotet. Som solodansare framförallt, och som en alltmer unik arvtagerska av den första modernismens dansande kvinnliga solister och pionjärer.

Inte lika ofta koreograferar hon för flera dansare, med det händer. Att se henne själv delta i ett unisont dansat kårparti är intressant, lika intressant som att se andra dansare liksom klä sig i hennes reducerade och närmast grafiska rörelser. Som att se hieroglyfer dansa i det senaste verket Aajej, som anspelar på den heta ökenvinden i norra Afrika.

Hon inleder suveränt solo i ett dansverk är lika mycket musik som bild, en tätt sammanvävd helhet där sekvenserna hakar i varandra med stor rytmisk känslighet. Plötsligt sitter Virpi P själv vid en flygel och mullrar, och påminner oss om att det var via musiken och pianostudier hon trädde in i konstlivets landskap. Medskaparen i musik till Aajej, Jonas Sjöblom, har arbetat med Pahkinen förut, och mellan dem finns en intrikat samsyn i klang- och rytmbyggen som bär och stöder dansen.

De unga dansarna Oskar Landström och Henrietta Wallberg har växt in i den virpianska stilen med den sirligt eleganta och ändå kraftfulla grafiska tydligheten. Den fjärde dansaren, den ryktbare senegalesiske dansaren Pape Ibrahima Ndiaye, kallad Kaolack, ser ensammast ut i den dansande kvartetten. Hans teknik har hetta och tyngd som arbetar på andra plan – men kanske han kan sägas bära med sig den vindens kraft som stycket anspelar på.

Och som helhet blir det en timslång resa in i en annan och kanske vackrare värld, där andliga tecken är närmare än de brukar för stressade och ytfixerade västerlänningar.

Publicerad i Expressen.se/ Kulturen/ Scenbloggen 2 okt 2010.

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser