Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Dansens kraft i Sjumilaskolans aula

2010-09-29

Fakta:

Namn: Move 2
Koreografi: Camilla Ekelöf
Musik: Tomas Elfstadius och Fujo Makaranga
Ensemble: Regionteater väst
Plats: Sjumilaskolans aula
» http://www.regionteatervast.se

Regionteater väst påpekar stolt att Move 2 är den största dansproduktion teatern någonsin gjort. Det är förståeligt, att kunna ställa 12 dansare – och två musiker – på scen är en lyx för ett kompani som normalt förfogar över en handfull dansare. Utökningen är möjlig genom ett samarbete med Visa2Dance, en dansfestival i Tanzania. Sex dansare och en musiker kommer därifrån.
Gränsöverskridande blandning och rörelse är också vad koreografen och konstnärliga ledaren, Camilla Ekelöf, valt som tematisk utgångspunkt. En vägskylt, ”Move 2”, forslas runt på scenen och byter riktning med hjälp av olika dansare. Även en stor strålkastare flyttas för att skicka ljuset åt olika håll. Dansarna radar inledningsvis upp sig i dunklet vid sidan av dansytan, men snart nog blandas de alla där.
Hela ensemblen är klädd i vita, vardagligt enkla kostymer med individuell variation, signerade Lena Sandgren och Camilla Ekelöf. Lika men olika är ett genomgående budskap.
Men någonstans på vägen blir det som är tillgången också ett problem. Mängden och mångfalden. Långa stunder gror koreografin ihop i en allmän röra av rörelser och kroppar. Mycket av energin hämtas från golvet, där dansarna krälar runt, trasslande i och ur varandra. Även uppe på fötter utgör de ibland en svårfångad grupp. Det är som om Ekelöf i lusten att bjuda på en mängd stilar suddar ut konturerna på sin koreografi. Halvmörker och ljusprojektioner gör det inte tydligare.

Befriande är det därför när hela scenen lyses upp och dansens samlas mer distinkt. I duetter, trios och solon framträder då dansarnas kraft. Individer möts och skapar kontakt, även med publiken. Här finns också ett parti med alla tolv till Tomas Elfstadius och Fujo Makarangas rytmiska slagverk. Då lyckas föreställningen fånga även de mest svårflörtade tonåringarna i Sjumilaskolans aula.

Spelas på turné i Västra Götalandsregionen t o m 30/9.

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 16 september 2010.

Lis Hellström Sveningson

Fler Föreställningar

Annonser