Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Kroppen i en zappar-kultur

2010-09-25

Fakta:

Namn: Body Super Supreme
Koreografi: Emma Nordanfors, Klara Elenius och Karina Dichov Lund
Ensemble: Koreografkollektivet E.K.K.O:
Plats: Københavns Musikteater, Kronprinsessegade 7, Köpenhamn
» http://www.ekkoproject.net/

Koreografkollektivet E.K.K.O. sätter fokus på kroppens position
i samhället i den nya dansföreställningen Body Super Supreme.
Människokroppen i fältet mellem sport, pornografi och reklam är några
av de kropsformer, man kan få uppleve i den nya dansföreställningen
Body Super Supreme, som nyligen hade premiär på Københavns Musikteater.

Inspirerat av bland annat den franska filosofen Robert Rederker, som
har beskrivit hur människokroppen har förändrat sig genom tiderna i
takt med samhällets kulturpolitiska värdebegrepp, visar Body Super
Supreme ett collage om kroppen i en zappar-kultur.

Bakom föreställningen står koreografkollektivet E.K.K.O. alias Emma
Nordanfors, Klara Elenius och Karina Dichov Lund, som allesammans är
utbildade på Skolen for Moderne Dans 2002.

”Vi har i vårt koncept till föreställning velat sätta fokus på den
moderna västliga människans relation till kroppen, och dess värderingar
och tabun,” säger koreograferna.

En av dem, Karina Dichov Lund, ärvde några fotoalbum från sina
farföräldrar, däribland en serie fotografier från farfaderns vistelse
på Ollerup Gymnastikhøjskole cirka 1940.

”Serien visar en massa unga män i synkrona gymnastiska övningar. Det
vittnar om disciplin och underkastelse och är mycket estetiska. Det var
en kontrast som både skrämde och fascinerade mig på samma gpång och min
första tanke var att jag måste använda mig av detta någon gång. När jag
en dag råkade befinna mig på Olympia Stadion i Berlin, dök bilderna upp
igen på näthinnan och satte igång hela processen till det som nu har
blivit till Body Super Supreme om kroppen och dess position i
samhället” berättar Karina Dichov Lund.

Spelas på Köpenhamns Musikteater till 9 oktober.

Hvo

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser