Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 04 mars 2021

Dansande Malmödocka

2010-09-14

Fakta:

Namn: Dockplats 2010
Koreografi: Anne-Grete Eriksen och Leif Hernes
Plats: Malmös gamla varvsområde, Dockan.
» http://www.skanesdansteater.se

Det är som en dröm jag tror jag har drömt. Eller skulle kunna ha drömt. En båt glider tyst på det mörka vattnet, i den står rader av svartklädda män i hatt och sjunger. Bibelns bilder eller bilder av flodfärden på Styx till Hades. En stark bild som tar tag i mina egna, inre. Manskören Svaholms Singers med bleka ansikten i vitt ljus återkommer också på kajkanten tvärs över dockan, då med texter av Göran Sonnevi.

Skånes Dansteater fyller 15 år och firar generöst med en stor multikonstföreställning i den gamla skeppsdockan bakom teatern i Båghallarna i Malmös gamla varvsområde, nu med idel nybyggen. Regnet öser ner när jag är på plats under paraply, men dessbättre håller det upp. Vi fäller ner alla paraplyer och sänker axlarna och njuter, tar in och följer med. Det är mycket! Dykare, konstsimmare, dansare, orkester, kör, ”vertikaldansare”, det vill säga en i linor hängande akrobat/dansare, Claudine Ulrich. Från en av de gamla arbetskranarna, också den ljussatt, svängs hon ut över vattnet och skutt-dansar-flyger på vattenytan i en magnifik sekvens som trotsar tyngdlagarna helt konkret.

Manskören leds av en sjungande dirigent, likt en sjöjungfru på sin flotte, Sofia Söderberg Eberhard. Helheten är det bästa, om än en hel timme kanske är lite långt, formgiven av Anne-Grete Eriksen och Leif Hernes. De har också koreograferat de vitklädda dansarna, vars bästa avsnitt dansas på flottar lite närmare publiken. Då får man kontakt med rörelsespråkets raka linjer och kraftfullhet, de delar som dansas på den motsatta kajen blir lite för avlägsna – undantaget den där dansarna gör skuggspel mot Båghallarnas bakre vägg. Väldigt vackert, spännande och fantasifullt.

Skånes Dansteater dansar hedervärt också till vardags, här är ett levande bevis för att den stundtals hånade eventkulturen kan bestå av riktigt konst och fylla sin egen och delvis en annan funktion. Malmöbor som inte brukar se dans har kunnat möta den och andra konstformer i en stadsmiljö i omdaning; det är både en introduktion och ett alternativ, både upplevelse och något att tänka på.


Publicerat i Expressen Scenbloggen 13 sep 2010

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser