Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 01 december 2020

Kul konsumtionskritik

2010-09-08

Fakta:

Namn: Death of a cardholder
Ensemble: Theater im Bahnhof
Plats: Nordstan, Göteborg
» http://www.festival.goteborg.se/

När teatern flyttar ut på gator och torg vidgas, eller till och med utplånas, gränserna för vem som är medspelare. Theater im Bahnhof, från Österrike, lämnade sitt teaterhus i Graz för fyra år sedan och framför nu sin ”samtida folkteater” varhelst publiken finns.
Under Dans- och teaterfestivalen spelar de i Nordstan.

Med hörlurar kan den som kommit över en biljett följa Death of a cardholder på självvald distans, ända från förberedelserna då fiktiva gränser mellan privat och offentligt tejpas upp och skådespelarna diskuterar sina kostymer backstage. Som åskådare måste du själv bestämma vart du vill rikta blicken och ta ställning till vad du får se.
Med mediashowens grepp lotsar fem aktörer oss genom de reaktionsstadier som en dödsdom framkallar. Döda vittnar om hur de föll med kreditkortet i stadigt grepp. Det konsumtionskritiska temat är dock underordnat den interaktiva attacken. Roligast är att se alla som, kanske ovetande, blir deltagare i showen. Några bjuder förbluffande generöst på privata föremål ur fickor och väskor. Vem har lärt oss att så lydigt svara, så fort någon gör en framstöt med mikrofon?

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 26 augusti 2010

Lis Hellström Sveningson

Fler Föreställningar

Annonser