Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Ett steg fram och två tillbaka

2010-07-01

Ordet ”elit” borde sättas i karantän ett par år. Det används slarvigt och med förtjusning i synnerhet av utbildningsminister Jan Björklund, som nu när det gäller ett förslag om förbättringar av yrkesdansarutbildening, Ett steg framåt. ”För att lyckas med en elitutbildning i dans måste vi ställa tydligare krav på innehållet och kvalitet ska stå i fokus”, meddelar han.

Vilken utbildning ska inte satsa på innehåll och kvalitet? Förvisso har dansutbildningen sackat efter. Dåvarande balettchefen på Operan slog larm för tre år sedan och berättade att hon inte kunnat anta en enda nybakad elev från Kungliga Svenska Balettskolan. Frågan har utretts och förslaget om en förbättrad yreksdansarutbildning framhåller att danseleverna behöver dansa mer, få mer lärarhandledning och individuellt stöd.

Den professionella dansen har sedan 1700-talet varit internationell. Idag är den global och en ung svensk dansare inte bara kan utan bör dansa i andra länder för att hålla sig à jour. För att vara intressant för världens operahus eller större kompanier måste han eller hon dessutom vara en stilmässig kameleont som behärskar klassisk teknik och kan dansa nutida.

Dansutbildningen är högt specialiserad som andra konstutbildningar, inte elitär. (Inte ens svensk militär använder ordet elit, utan använder begrepp som specialförband och specialstyrkor.) Ett särdrag hos utbildningen av dansare är emellertid att det är en yrkesinriktad utbildning för barn från 10 år, veterligt den enda som finns. Kommer det att accepteras i framtiden? Hur ändras synen på dans för barn när ämnet nu blir obligatoriskt i grundskolan?

Sanningen om dansutbildningen är att den måste hålla takten bättre med dansens utveckling. Den klassiska baletten är bara en liten del av danslivet och snart framförallt en träningsteknik. Om ett par år kommer det att behövas en ny utredning om dansutbildningen, en mycket liten specialistutbildning där drill i tåspets bara är ett svanfjun i vinden.

Margareta Sörenson

Se vidare www.regeringen.se/sb/d/12470/a/148581

och www.regeringen.se/content/1/c6/14/85/82/cae062ee.pdf

Fler Nyheter

Annonser