Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Kazuo Ohno blev 103

2010-06-07

Kazuo Ohno, den den japanska butohns ledstjärna har gått ur tiden vid en ålder av 103 år. Han avled pga andningssvårigheter i Yokohama i Japan den 1 juni, 2010.
Kazuo Ohno föddes den 27 oktober, 1906 i Hakodate i norra Japan. Ohno studerade sport och började ta lektioner i modern dans i slutet av 1920-talet. Han arbetade tillsammans med tex den moderna dansaren Baku Ishii fram till han blev inkallad till armén under andra världskriget.

Ohno var tillsammans med Tatsumi Hijikata, förgrundfigur och grundare av Ankoku Butoh i Japan, den dansform som kom att revolutionera det sätt som vi ser på kroppen i en konstnärlig kontext. Skörhet och groteskhet fick nu en plats i definitionen av kropp. Arbetet utvecklades under 1940-talet och kom att blomma ut i verket Kinjiki – Förbjudna fäger, där Kazuo Ohno, Tatsumi Hijikata och Ohnos son Yoshito, då ca 12 år medverkade, år 1959.
Kazuo Ohno turnerade internationellt, ofta i dansverk tillsammans med sin son. I sin studio i hemmet Yokohama har otaliga personer fått en inblick i hans dansvärld. Butoh är idag en viktig del av den nutida danskonsten äver hela världen.

Ohno fortsatte att dansa även när han hade fyllt 100 år. Ibland kravlade han sig in på scenen, eller genom att använda armarna, sittande i sin rullstol, visa oss kosmos. Han låg i någons famn och använde armar, fingrar för att visa den mänskliga dimensionen i dansen. ”Min dans får sin styrka genom ogräset” berättade han i en intervju i The Japan Times 2001, ”Jag tillhör en störe värld”.

På universitetet i Bologna finns ett arkiv för bevarandet av Kazuo Ohnos liv och verk.

Se vidare www.kazuoohnodancestudio.com

och www.muspe.unibo.it/biblio/ohno/archives.htm

Fler Nyheter

Annonser