Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 18 januari 2021

Den moderna tiden börjar på 1700-talet

2010-06-04

Danstidningen fortsätter sin historiska serie, och har nu, i och med nr 3/2010, landat i den Gustavianska tiden.

Drottning Lovisa Ulrika hade mycket bestämda åsikter om hur äldsta sonen, blivande kung
Gustav III, skulle uppfostras. Hon, syster till
ingen mindre än Fredrik den store av Preussen, ville betona konungabarnets utvaldhet, medan Carl Gustav Tessin, som hade hand om lille
Gustav, ville att han skulle få leka som andra barn och med andra barn. Och dansa, förstås!
På 1700-talet formades de utbildningsvägar inom scenkonsterna i Sverige som än idag sätter sina spår i dansutbildningarna, en av de sista yrkesutbildningarna för barn. Dansen professionaliserades på 1700-talet och scenkonst började likställas med reproducerande hantverkskonst, och barnen sågs som utvecklingsbara artistämnen. På många sätt omfattar vi samma tankar idag när vi betraktar möjligheten till individuell utveckling genom utbildning.
Det är inte alltid så lätt att få dagens lärare och skolledare med på idén om att dansen öppnar vägar till vidare individuell utveckling. Men mycket har förändrats och dansen i skolan har börjat bli ett faktum. Och skolor som arbetar med dans upptäcker snart fördelarna med ett konstnärligt övningsämne som också medför lärande, utbyte och samarbete. Över hundra svenska kommuner har redan dans som obligatoriskt ämne på grundskolan.

I sommar finns det många chanser att få nya kunskaper på området. Institutet Dans i skolan ordnar Sommarakademi med danskonstnärer, rektorer, lärare och beslutsfattare i samarbete med Moderna Museet; en i juni på Skeppsholmen i Stockholm och en på Marstrand i augusti.
Och alla kan ju tänka på Lovisa Ulrika och ta sig en sväng runt midsommarstången. Ha en skön sommar i dansens tecken!

Fler Nyheter

Annonser