Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

En bärare av dansens minne

2010-05-25

Osynligt men omistligt; så skulle man kunna säga om Lena Wennergren-Juras arbete. 63 år gammal har hon helt hastigt gått bort, mitt i den gärning där hon varit en nyckelperson som länk till nya dansargenerationer med arvet efter Birgit Cullberg och Mats Ek.

De senaste femton åren har Lena Wennergren-Juras arbetat med instuderingar av koreografier av Birgit Cullberg och Mats Ek. Ett arbete som för publiken är osynligt, men för länkarna i den långa kedja som är dansens minne ett helt omistlig insats. Lena Wennergren hör till den första kullen dansare i den 1967 bildade Cullbergbaletten. Lång, blond, rank med fritt hängande hår hörde hon till pionjärerna som utformade och tolkade den lyriskt dramatiska dans som var Birgit Cullbergs. Hon dansade Fröken Julie, hon dansade Julia och många andra roller och fortsatte sedan att dansa i Mats Eks rad av verk för Cullbergbaletten.

När hon sedan gick i pension som dansare på scenen, med uppburna men långa, tröttsamma turnéer, fortsatte hon som konstnärlig ledare för Cullbergbaletten tillsammans med Margareta Lidström. Mellan 1995 och 2003 ledde de kompaniet i en period där nya Ek-verk skapades och gamla vårdades.

Hennes arbete för att studera in äldre Cullberg- och Ek-verk är helt exceptionellt. Aldrig så goda notationer och filmer kan aldrig ersätta dansarens kroppsminne. Att fysiskt visa, träna och forma nya dansare i äldre verk är överlägset alla andra sätt att tradera dans. Den uppsättning av Mats Eks Hon var svart som just nu turnerar i Kina är instuderad av Lena Wennergren-Juras och Cullbergbaletten tillägnar hennes de sista föreställningarna på turnén.

Med tiden har det bildats en liten grupp av dansare som bistått med nya instuderingar av Eks verk och Lena Wennergren-Juras har varit navet i den gruppen. Dit har också hört att vid auditions välja dansare på olika operahus som kan lämpa sig för den stil och kapacitet som krävs för Mats Eks verk.

Att kulturarvet lever vidare beror på personer som Lena Wennergren-Juras, som med djupaste förståelse för dansarens perspektiv med åren tillägnat sig helheten och koreografens intentioner. En nyckelperson är borta och lämnar ett stort tomrum efter sig när det gäller förvaltandet av den skatt som är Cullbergbalettens internationellt hyllade repertoar.

Margareta Sörenson

Publicerad i Expressen Kulturen Scenbloggen 24 maj 2010

Fler Nyheter

Annonser