Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 14 juni 2021

Den introspektiva blicken

2010-05-11

Fakta:

Namn: Synsforstyrrelse och Bag om ryggen
Koreografi: Anders Christiansen
Musik: Jakob Brandt-Pedersen
Plats: Dansescenen i Dansehallerne Köpenhamvn
» http://www.dansescenen.dk

”Man måste blunda för att kunna se tydligt,” skrev den franske författaren Marguerite Duras.
Hemma i Danmark har Anders Christiansen i sina soloföreställningar många gånger i olika sammanhang dansat med förbundna ögon som en sinnebild av introspektion och för att visa oss på sådant som vi annars inte uppdagar. I det nya solot Synsforstyrrelser (Synstörningar) utgör uteslutandet av synsinnet ett sätt att se i mörker, så att man förstärker de andra sinnena och påverkar rörelseutvecklingen, som Anders Christiansen effektfullt fokuserar på.
Med hjälp av Michael Breiners väldigt fina ljusdesign och Jakob Brandt-Pedersens bildrika musik med naturliga ljud, öppnas landskap för inre syner. Vi ser famlande rörelser, skuggor i mörkret men även Anders Christiansens typiska rörelsemönster, bland annat när han med fina rörelsekvaliteter dansar graciöst på en stol.
Lämpligt nog presenteras Synsforstyrrelser tillsammans med solot Bag om ryggen från 2009, som på ett elegant sätt både leker med kroppens anatomi och synvillor.

Ges på Dansescenen i Dansehallerne, till och med 12 maj.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser