Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 19 januari 2021

Vitt, vitt, rött

2010-05-08

Fakta:

Namn: Emergency Exit
Koreografi: Tana Maneva
Plats: Teater Giljotin, Stockholm
» http://www.teatergiljotin.se/

All konst måste få utvecklas. Eller vecklas in. Det gäller även buto, denna
strikt koncentrerade och högt sublimerade form av samtida rörelsekonst.

Tana Maneva kallar sin föreställning för ”buto-inspirerad”, och vissa drag
har den av buto. Men den är snarare dans så som den ofta ter sig idag med
stor närhet till performance och installationskonst.
På Teater Giljotin
visas Emergency Exit med Tana Maneva till Rikard Borggårds vackra väv av
musik och ljud.

Hur det förhåller sig med buto-etiketten är trots allt mindre viktigt. Men
det är i det 40 minuter långa styckets sista del som Tana Maneva lyckas få
till något av samlade och brännande uttryck som är ett av butons signum.
Inte sällan sker det i kontakt med något material vars beskaffenhet är
stark: kletigt eller torrt och sprött, tyg eller växter, sten eller trä.
Här
är det en signalröd vätska som dricks, hälls, svämmar över och får intensiv
laddning genom det kraftfullt röda som rinner över vita underkläder och vit
hud.

Den inledande delens vithet i klänning, rum och pappershögar förmår inte
samla sina bilder och det kroppsliga uttrycket förblir vagt. Den vitklädda
kvinnan under ett vitt bord där vita papper vilar i travar är en ganska
sliten bild som måste nyladdas med kraft för att nå längre än till ytan.

Publicerat i Expressen Kulturen Scenbloggen 3maj

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser