Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 15 juli 2024

Dags att söka olika utbildningar

2010-04-12

Snart går ansökningstiden ut för många dans- och musikutbildningar. Här är bara ett axplock av långa och korta, avancerade eller grundläggande:
Diverse olika utbildningar finns på Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm, exempelvis den 3-åriga Danspedagogutbildningen med folkdans som huvudämne. 3 år. Ansökan senast 15 april. Se vidare www.doch.se
En akademisk examen för pedagoger ger även Lärarutbildningen med dansinriktning som bedrivs i Piteå som leder till 210 – 330 högskolepoäng. Ansök senast 15 april. Se vidare www.ltu.se/mme/d24789/d24793/d25557
Man kan även studera utomlands men ändå ”nästgårds” såväl på plats som på distans, exempelvis Tradisjonskunnskap folkedans vid Institutt for musikk i Trondheim. Ansökan 15 maj. Se www.ntnu.no/musikk
Vid Stockholms universitet finns ett masterprogram i dansvetenskap på 2 år som bedrivs i samarbete samarbete med andra nordiska lärosäten. Se vidare http://sisu.it.su.se/search/info/HNMDO
Men först måste man naturligtvis ha en akademisk grundexamen, det kan man exempelvis få via studier i Dansvetenskap vid
Institutionen för musik- och teatervetenskap vid Stockholms universitet. Se vidare www.mups.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7831&a=75375
Vid Karlstads universitet erbjuds i höst bland annat en kompletterande utbildning som innebär att man kan utveckla sin danspedagogexamen till en lärarexamen. Se www.kau.se/utbildning/program/PR1085/larare-kompletterande-utbildning-yrkesamnen
Många folkhögskolor har dansinriktning, Kävesta Folkhögskola har bland annat en ettårig danslinje, och även om den officiella ansökningstiden har gått ut, accepterar man fortfarande ansökningar under våren se www.kavesta.fhsk.se/kurser/dans.htm
Det har även Kristinehamns Folkhögskola, se www.kristinehamn.fhsk.se/index.asp?textid=195
En folkhögskola med inriktning på folklig dans och musik är
Eric Sahlström-institutet i Tobo. Se vidare http://esitobo.org.loopiadns.com/
Det finns även en ettårig ”Folkedanslinja” på Manger folkehøgskule Se www.manger.fhs.no
En populär Streetdanskurs finns på Åsa Folkhögskola, Sista ansökningsdag är 26 april. Se www.asa.fhsk.se/Swedish/Kurser/Streetdancekurs/tabid/168/language/sv-SE/Default.aspx
Musikkonservatoriet i Falun har en dansarutbildning med inriktning på scenisk folklig dans. Audition 24 april. Se vidare www.musikkonservatoriet.com
Det finns många fina dansutbildningar i grannländerna, en möjlig skola för svenskspråkiga är Danslinjen vid Västra Nylands Folkhögskola, Se vidare www.vnf.fi/dans/centrala.html#1
Man behöver inte flytta fullt så långt österut för att ta del av Gotlands Dansutbildningar som betonar att man bedriver dansutbildning med yrkesfokus! Senaste ansökningsdag är 30 april. Se vidare www.gdu.se/
Mer information om alla möjliga skolor och kurser finns hos Svensk Danskomitte www.danskommitten.se/
 

 

Fler Nyheter

Annonser